5. Sınıf Türkçe Kaynaştırma Benzeşme Test 1

Aleyna Şimşek tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

  5. Sınıf Türkçe Kaynaştırma Benzeşme Test 1

1. 
 A)
 B)
 C)
 D)    1. “Ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan ekler getirilirse iki ünlü arasına bir ünsüz harf getirilir bu olaya …..denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerdenhangisinin getirilmesi daha uygun olur?
A) Ses düşmesi
B) Kaynaştırma
C) Ulama
D) Benzeşme
  2. 
 A)
 B)
 C)
 D)   2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) yazısı
B) örtü
C) ağzı
D) sırtı
  3. 
 A)
 B)
 C)
 D)   3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kaynaştırma harfleri birlikte verilmiştir?
A) pçtk
B) bcdgğ
C) fhsyş
D) nşys
 4.
 A)
 B)
 C)
 D)   4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) masanın
B) bahçesi
C) yedişer
D) yardımcı
  5.
 A)
 B)
 C)
 D)   5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A) örtüsü
B) kapının
C) elmayı
D) başkanı
  6.
 A)
 B)
 C)
 D)   6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) Evimizin kapısı açık kalmış.
B) Kuşlar açık pencereden kaçmış.
C) Elmaları yedişer yedişer paylaştık.
D) Ayvayı ve kaysıyı çok severim.
  7.
 A)
 B)
 C)
 D)   7. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A) tepesi atmak
B) karnı acıkmak
C) ağzı yanmak
D) çam devirmek
  8.
 A)
 B)
 C)
 D)   8. “Çiçeklerin toprağa, suya, güneşe ve sevgiye ihtiyaçları vardır.” tümcesinde kaç tane kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
  9.
 A)
 B)
 C)
 D)   9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma harfi getirilmez?
A) kitabı
B) çorabı
C) sıra
D) kalem
  10.
 A)
 B)
 C)
 D)   10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma harfi getirilir?
A) simit
B) kilim
C) silgi
D) kitap
  11.
 A)
 B)
 C)
 D)   11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) arıcı
B) çorabı
C) oduncu
D) kilitçi
  12.
 A)
 B)
 C)
 D)   12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) armudu
B) rengi
C) durağı
D) çiftçi
  13.
 A)
 B)
 C)
 D)   13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) kitap
B) kitaplık
C) kitabı
D) kitapçık
  14.
 A)
 B)
 C)
 D)   14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) kağıdı
B) ayaklık
C) kireci
D) sokağı
  15.
 A)
 B)
 C)
 D)   15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) sayaç
B) sayacı
C) sayaca
D) sayacın
  16.
 A)
 B)
 C)
 D)   16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine –e eki getirilince ünsüz yumuşaması olmaz?
A) erik
B) sırık
C) kilim
D) kayık
  17.
 A)
 B)
 C)
 D)   17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) dolabı
B) kavağı
C) armudu
D) renki
  18.
 A)
 B)
 C)
 D)   18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) Köylünün yoğurdu hemen satıldı.
B) Kulağını iyi aç.
C) Öğretmeninin daha dikkatli dinlemelisin.
D) Bu çiçeği senin için getirdim.
  19.
 A)
 B)
 C)
 D)   19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) Uçak bu sabah indi.
B) Erozyon verimli toprağı sürükler.
C) Evin en büyüğü benim.
D) Annem sevincini bizimle paylaştı.
  20.
 A)
 B)
 C)
 D)   
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) Yaş kesen baş keser.
B) Ağaç yaş iken eğilir.
C) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
D) İti an, çomağı hazırla.