5.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

melike koçak tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

5.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

5. SINIF  TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

1.   BÖLÜM: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15 puan)

Kurum-rol-grup-onsekiz-hak-sorumluluk

·         Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak amaçları gidermek için oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun süreli gruplara……………………denir.

·         Belli bir amaç için bir araya gelmiş insan topluluğuna …………………..denir.

·         Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan  ………………………..yaşına kadar çocuk sayılır.

·         Bir işte bir insanın üzerine düşen göreve………………….denir.

·         Kişinin kendi davranışları veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ……………………………………,yasaların bize sağladığı imkanlara ise …………………..denir.

2.   BÖLÜM: Aşağıda verilen cümlerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) koyunuz.(10 puan)

·         (   )Grup içinde sorumluluklarımızı yerine getirmeme hakkımız vardır.

·         (   )Sağlık ve eğitim her çocuğun temel hakları arasındadır.

·         (   )Evdeki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz okuldaki sorumlulukları yerine getirmemizden daha önemlidir.

·         (   )Grup ve kurumun ortak özelliği aynı amaç için çalışan insanlardan oluşmasıdır.

·         (   )Grup içerisinde sorumluluğumuz yoktur. 

3.   BÖLÜM:Aşağıaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(75 puan) 

1.    Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

A.   5/A sınıfı            B.   Çevre Koruma Kulübü

C.   Müzik Kulübü      D.   Birey  

2.    Bir grup veya kulübe üye olduğumuzda bize verilen göreve ne denir?

A.   Hak                  B.   Başkan

C.   Üye                  D.   Rol 

3.    Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?

A.   Oyun oynayan arkadaşlar

B.   Yolda karşılaşan insanlar

C.   Maça çıkan takım oyuncuları

D.   Çevrecilerin bir araya gelmesi 

4.    İnsanların bir araya gelerek grup oluşturmasının en önemli şartı nedir?

A.   Aynı yaşta olmak        B.   Aynı okulda olmak

C.   Aynı takımı tutmak     D.   Ortak amaçlara sahip olmak 

5.    Aşağıdaki rollerimizin hangiisini değiştiremeyiz?

A.   Sınıf başkanı olmak      B.   Ailede çocuk olmak

C.   Oyunda ebe olmak       D.   Kulüpte sekreter olmak 

6.    Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre kısa süreli rollerimizdendir?

A.   Seyirci olmak          B.   Abi olmak

C.   Kardeş olmak          D.   Öğrenci olmak 

7.    Aşağıdakilerden hangisi kurum değildir?

A.   Postane          B.   Sivil savunma kulübü

C.   Hastane          D.   Kızılay

8.    Tüm insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Eğitim hakkı       B.   Yaşama hakkı

C.   Çalışma hakkı    D.   Sağlık hakkı 

9.    Birleşmiş Milletler’in çocuklara yardım etmek için kurduğu kurumun adı nedir?

A.   UNESCO         B.   IMF

C.   UNICEF          D.   WHO 

10.  Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin okulla ilgili sorumluluklarından biri değildir?

A.   Ders saatinde okul dışında bulunmamak

B.   Derslere hazırlıklı gelmek

C.   Okulu ve sınıfı temiz tutmak

D.   Aile bütçesine katkıda bulunmak 

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A.   Sevgi ve anlayış görme ve korunma hakkı

B.   Oyun hakkı

C.   Eğitim ve sağlık hakkı

D.   İş ve sendika hakkı 

12. Tarık; hastanede doktor,evinde kardeş,sinemada sevirci,,ingilizce kursunda öğrencidir. Buna göre 

Tarık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A.   Tarık çok gezen bir kişidir.

B.   Tarık evin en küçük çocuğudur.

C.   Tarık ingilizceyi çok sevmektedir.

D.   Tarık’ın farklı gruplarda farklı rolleri vardır.  

13. Ailesi Ayşe’yi 5.sınıfta kız olduğu için okuldan almıştır. Ailesi böyöle davranarak Ayşe’nin hangi  hakkını elinden almıştır?

A.   Yaşama        B.   Barınma

C.   Eğitim          D.   Sağlık 

14. Grup çalışmalarında başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A.   İş birliği            B.   Bireysel davranmak

C.   Dayanışma        D.   Sorumluluklarını yerine getirme 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

A.   Belediye otobüsündeki yolcular

B.   Parkta oturan insanlar

C.   Halk oyunları ekibindeki öğrenciler

D.   Sokakta yürüyen insanlar 

                                                                    BAŞARILAR…