Dünyanın Evrendeki Yeri

Duygu Demirçin tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Bilim Uygulamaları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünyanın Evrendeki Yeri Nedir?

Evren, güneş sistemi ve Dünya’nın oluşumu insanların aklını ilk çağlardan beri sürekli meşgul etmiştir. Evrenin oluşumu hakkında birçok teori ortaya atılmıştır. Bu teoriler içinde en son ve en geçerli olanı, 1965 yılında dunya-evrenortaya atılan Büyük Patlama (Bing Bang) Teorisidir. Bu teoriye göre, evrenin oluşumunun temelinde, günümüzden 15-20 milyar yıl önce uzaydaki maddelerin birbirine çok yaklaştığı ve bir kütle oluşturduğu düşüncesi yatmaktadır. Çok yoğun bir şekilde sıkışan bu kütle büyük bir patlama sonucunda uzaya hidrojen ve helyum gazları halinde dağılmıştır. Uzay boşluğuna dağılan bu hidrojen ve helyum gazları milyonlarca yıl sonra kümeler halinde toplanarak yeniden sıkışmaya başlamıştır.

Giderek artan bu sıkışma sonucunda sayısız gökada (galaksi) oluşmuştur. Uzaydaki sayısız gökadalardan biri de Samanyolu Galaksisi’dir. Güneş sistemi ve bu sistemin içinde yer alan Dünya, Samanyolu Galaksisi içinde bulunur. Başlangıçta çok geniş bir gaz ve toz bulutu halinde olan Samanyolu Galaksisi, daha sonra büzülmeye başlamış ve buradaki bazı maddelerin yoğunlaşmasıyla bu galaksi içindeki milyonlarca yıldızdan biri olan Güneş oluşmuştur.

Galaksi : Milyonlarca yıldızın beraberliği sonucunda oluşmuş yapılardır. Evrende içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi gibi daha birçok galaksi bulunmaktadır.

Samanyolu Galaksisi: Güneş sisteminin de içerisinde yer aldığı yıldızlar topluluğudur. Bu galaksinin çapı yaklaşık 100.000 ışık yılıdır. (Bir saniyelik ışık birimi 300.000 km’dir.)

Yıldız: Galaksi içerisinde yer alan ısı ve ışık yayan gökcisimleridir. Güneş bir yıldızdır. Kendi etrafında 25 günde bir dönmektedir.

Güneş Sistemi: Güneş ve etrafında dolanan gezegen ve gezegenlere bağlı uydulardan oluşan sistemdir.

Evren (Kainat): Madde ve enerjiden oluşan başı ve sonu olmayan sistemdir.

Uzay: İçerisinde gök cisimleri bulunan sonsuz boşluktur.

Gezegen: Güneşten aldığı ısı ve ışığı yansıtan gök cisimleridir.

Astroid Kuşağı: Güneş sisteminde, çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunan kaya parçalandır. Astıoidler yörünge hareketleri sırasında yaklaştıkları gezegenlerin çekim etkisiyle yörüngelerinden çıkabilir ve o gezegenin çevresinde yeni bir yörüngeye oturarak onun uydusu haline gelebilirler. Ayrıca çekimine girdiği gezegen yüzeyine de düşerek büyük bir enerji patlamasına ve meteor krateri oluşumuna yol açabilirler.

Günümüzden yetmiş milyon yıl önce, Meksika Körfezindeki bugünkü Yukatan Yarımadası yöresine düşen dev göktaşının başlattığı olaylar dizisinde, o zamanki pek çok canlı türünün tüm dünyada hızla değişen iklim koşullarına ayak uyduramayarak yeryüzünden silindikleri düşünülmektedir.

İç Gezegen: Astroid kuşağı ile Güneş arasında bulunan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleridir. Bu gezegenlerin kütleleri Dünya’dan küçüktür.

Dünya ve Dünyaya En yakın Gezegenlerin Boyutları

Dış Gezegen: Astroid kuşağından Güneş’e daha uzak olan gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve 2003 UB 313’dür.

Uydu: Gezegenlerin etrafında dönen gök cisimleridir. Bunlar da Güneş’ten aldığı ışığı yansıtarak görülürler.

Kuyruklu Yıldız: Güneş sistemi içinde yer alan ve etrafında irili ufaklı taşlar, gaz ve toz tabakası bulunan gök cisimleridir. Bunlar gerçekte yıldız değildirler.

Meteor: Uzayda gezegenlerin ya da uyduların parçalanmasıyla oluşan farklı büyüklükteki taş parçalarıdır.