Bulgarca Sıfatlar

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Bulgarca

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bulgarca Sıfatlar

Sıfat bir ismi tarif etmek için kullanılan kelimedir.

 

Büyük bir ev.   Güzel bir şehir.

 

Bulgarcada sıfatlar eril, dişil, nötr ve çoğul için farklı biçimlerdedir.  Çoğul formu tüm cinsiyetler için aynıdır.  İsmin ilgili şeye göre sıfat değişir.  Sıfatın ana formu eril tekil kişi formudur. Sözlüklerde bu form yazılıdır.  

 

Sessiz harfle biten sıfatlar genellikle erildir.  нов (yeni), стар (eski), студен (soğuk), висок (uzun) vb.

 

İstisnalar: Bazı türetilmiş sıfatlar: 

 

мъжки (erkek - мъж – adam kelimesinden), 

 

детски (çocuğun, çocukların - дете – çocuk kelimesinden)

 

градски (şehrin, şehre ait - град – şehir kelimesinden).

 

Not:  –ски ile biten tüm sıfatlar erildir.

 

 

 

Dişil sıfatlar  eril forma -a  eklenerek yapılır.

 

eril:    /          dişil:

 

дървен (ahşap)-дървена

 

мързелив (tembel)-мързелива

 

зелен (yeşil)- зелена 

 

Eril formda -ки, -ски ile biten sıfatlar, dişil formda –a ya dönüşür.

 

мъжки    мъжка

 

градски    градска

 

İstisna: син (mavi) – синя 

 

  син  kelimesinin iki anlamı vardır.

 

1.син (sıfat) - mavi 

 

2.син (isim) – oğul 

 

Nötr sıfatlar eril biçime –o eklenerek kurulur. 

 

eril   /       nötr

 

дървен (ahşap)   дървенo

 

мързелив (tembel)   мързеливo

 

зелен (yeşil)   зеленo 

 

Eril sıfatlar -ки, -ски ile bittiği zaman, nötr formun sonu –и ye dönüşür.

 

 мъжки   - мъжко

 

градски   - градскo

 

İstisna: син - синьо

 

Çoğul sıfatlar eril biçimin sonuna -и  ekleyerek yapılır. 

 

masculine   /  plural

 

дървен (ahşap)   дървени

 

мързелив (tembel)   мързеливи

 

зелен (yeşil)   зелени

 

син (mavi)   сини !!!

 

мъжки   мъжки

 

градски   градски

 

-ки, -ски ile biten sıfatlar için eril formun çoğul biçimi:

 

Bazı sıfatlardan başka formlar kurulurken ses açısından değişikliğe uğrar. 

 

Örneğin: Son hecesinde ъ harfi içeren eril sıfatlardan dişil, nötr ve çoğul biçim kurulduğunda ъ sesi kaybolur. 

 

eril   dişil   nötr   çoğul

 

малък   малка    малко    малки 

 

добър   добра    добро    добри 

 

Son hecesinde e harfi içeren bazı eril sıfatlardan dişil, nötr ve çoğul form kurulduğunda e harfi kaybolur.

 

eril   dişil   nötr   çoğul

 

тъмен   тъмна    тъмно    тъмни 

 

дребен   дребна    дребно    дребни          

 

Bulgarcada sıfat, nitelediği isimden önce değişikliğe uğrar.     

 

красив мъж    Yakışıklı adam 

 

красива жена   Güzel kadın

 

красиво дете   Güzel çocuk

 

красиви хора   Güzel insanlar     

 

İsmi niteleyen birden fazla sıfat varsa hepsi isimden önce yer alır ve virgülle ayrılır.

 

 Голяма, красива, бяла къща – big beautiful white house.

 

SIFATLARIN BELİRLİ TANIMLIKLARI – ЧЛЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ

 

Bir sıfat, belirli tanımlık taşıyan bir ismi nitelediğinde sıfat tanımlık alır.

 

I. Eril sıfatların belirli tanımlıkları:

 

Eril sıfatlara -ия, -ият  son ekleri eklenir.

 

 

 

Eril sıfatlar  /  Eksik tanımlıklı form  /   Tam tanımlıklı form

 

нов   новия    новият 

 

стар   стария    старият 

 

син   синия    синият 

 

–и  ile sona eren Eril sıfatlara -я, -ят son ekleri eklenir.

 

градски    градския    градският 

 

Tam tanımlık (-ят, -ият) kullanımındaki kural isimlerdeki kuralın aynısıdır. 

 

Eğer cümle içinde sıfat özneyi niteliyorsa yada öznenin kendisi ise tam tanımlık kullanılır.

 

Bazı sıfatlar bazen isim gibi işlev görebilir ve bu durumlarda onlar cümlenin öznesi olabilirler. * 

 

Örneğin: близък (sıfat) – yakın (sıfat), akraba, yakın (isim)

 

Örnekler: 

 

Той отива в града.    O (erkek) şehre gitti.

 

Той отива в големия град.   O (erkek) büyük şehre gidiyor.

 

Столът е удобен.   (o) sandalye rahattır.

 

Новият стол е удобен.   (o) yeni sandalye rahattır.

 

 

 

II. Dişil sıfatların belirli tanımlığı

 

 

 

Dişil sıfatlar, dişil formun  sonuna -та  eki alır.

 

Dişil form  /  Belirli tanımlıklı biçimi

 

нова   новата 

 

стара   старата 

 

синя   синята 

 

градска   градската 

 

Örnekler:

 

Това е масата.    Bu masadır.

 

Това е дървената маса.   Bu ahşap masadır.

 

III. Nötr sıfatların belirli tanımlığı

 

Nötr sıfatlar Nötr formun sonuna -тo  eki alır.

 

Nötr form    / Belirli tanımlıklı form

 

новo   новoтo 

 

старo   старoтo 

 

синьо   синьото 

 

градскo   градскoтo  

 

Örnekler:

 

Момчето плува в морето.    Oğlan denizde yüzüyor.

 

Момчето плува в синьото море.   Oğlan mavi denizde yüzüyor.

 

IV. Çoğul sıfatların belirli tanımlığı

 

Çoğul sıfatlarda, çoğul forma -тe eki eklenir.

 

plural form    form with definite article

 

нови   новите 

 

стари   старите 

 

сини   сините 

 

градски   градските  

 

Sıfat, belirli tanımlık taşıyan bir ismi nitelediği zaman,tanımlığı sıfat alır.

 

Това е къщата.    Bu evdir.

 

Това е новата къща.   Bu yeni bir evdir.

 

Yanlış: Това е нова къщата.

 

Önemli: Hem sıfat ve hem de isme, ikisine birden tanımlık koymayınız. 

 

Yanlış:Това е новата къщата.

 

Birden fazla sıfat olduğunda sadece ilk olanı belirli tanımlık alır.

 

Това е хубавата, нова, бяла къща.   Bu güzel, yeni, beyaz evdir.