Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adı Soyadı : 

No : 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ I. DÖNEM I. SINAVI SORULARI 

AŞAĞIDA VERİLEN SORULARI CEVAPLAYINIZ. 

1. I. Dünya Savaşı’nın nedenlerini yazınız.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Paris Barış Konferansı neden toplanır? İtalya neden konferansı terk eder?

 

3. I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını ve imzalayan devletleri eşleştiriniz.

 

Versay Antlaşması Osmanlı Devleti 

Sevr Antlaşması Almanya

Triyanon Antlaşması Avusturya Macaristan İmp.

Sen Germen Antlaşması Macaristan

Nöyyi Antlaşması Bulgaristan

 

4. Basmacı Hareketi nedir kısaca tanımlayınız.

 

5. Meiji Dönemi Japonya’da ne gibi yenilikler yapılmıştır?

 

6. 1929 Ekonomik Buhranı’nın sonuçları neler olmuştur?

 

7. Milletler Cemiyeti’nin kurulma nedeni:

Başarısız olma nedenleri: 

a.

b.

c. 

 

8. Locarno Antlaşması hangi iki devlet arasındaki sorunlardan, hangi amaçla yapılmıştır?

 

9. Lozan Konferansı’nın ardından Irak sınırı nasıl belirlenmiştir?

 

 

 

 

 

10. Manda nedir? Tanımlayarak, I. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’daki İngiliz ve Fransız mandalarına örnek veriniz.

 

 

 

 

 

AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI UYGUN İFADELERLE DOLDURUNUZ. 2 PUAN

1. Balkan Antantı’na katılan ülkeler ………………………………………………………..

2. I. Dünya Savaşı öncesi Üçlü İttifak ülkeleri: …………………………………………..

3. II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin doğu ve güney sınırını güvence altına alan gelişme/ sözleşme …………………..

4. SSCB’nin başkenti …………………………

5. Musul meselesinin aleyhimize çözülmesine yol açan 1925 yılında İngilizlerle yaptığımız antlaşma …………………..

6. Zeki Velidi Togan’ın bir eseri ………………………………….

7. 1916 yılında “Genel görelilik Kuramı”’nı ortaya atan bilim adamı ………………………

8. ……………….. Planı ile Almanya’nın ödeyeceği savaş tazminatı taksitlere ayrılmış, Alman ekonomisi güçlenmiştir.

9. II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin batı sınırını güvence altına alan gelişme/sözleşme ………………………….

10. 1929 Ekonomik Buhranı ……………………….. Borsası’nın çöküşü ile hızlanmıştır.

 

 

AŞAĞIDA VERİLEN SORULARI CEVAP ANAHTARI ÜZERİNE CEVAPLAYINIZ. ( 3 PUAN) 

1. Lozan Antlaşması’na göre, yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.

Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A) Yabancı okulların sayısını

B) İnsan haklarını

C) Bağımsız devlet anlayışını

D) Yabancıların kültürlerini

E) Eğitim ve öğretimde ikiliği

 

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ;

I. Almanya’nın silahlanmaya başlaması

II. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

III. Milletler Cemiyeti’nin kurulması

Durumlarından hangileri dünya barışın bozmuştur?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II

D. I ve III E. I, II ve III

 

3. Atatürk dönemi Türkiye dış politikasında;

I. Ekonomik ve siyasi mandayı benimseme

II. Karşılıklı bağımsızlığa saygı

III. Gerçekleşmeyecek idealler peşinde koşma

IV. Askeri alanda işbirliği

Prensiplerinden hangilerini benimsemiştir?

A. Yalnız II B. I ve II C. II ve III

D. III ve IV E. II, III ve IV

 

4. Boğazlar konusunu görüşmek üzere toplanan Möntrö Boğazlar Konferansı’nda Türkiye’nin Boğazların yönetimi ile Boğazları silahlandırma hakkı istemesinde;

I. Boğazların komisyon tarafından yönetilmesini egemenlik haklarına aykırı bulması

II. Bağımsız devlet anlayışını korumak istemesi

III. Almanya ve İtalya’nın hızla silahlanması

Gibi durumlardan hangileri daha belirleyici olmuştur?

A. Yalnız I B. yalnız II C. yalnız III

D. II ve III E. I, II ve III

 

5. II. Dünya Savaşı tehlikesi üzerine Türkiye, sınırları korumak, komşu devletlerle işbirliği yapmak için;

I. Kellog Paktı’na katılma

II. Milletler Cemiyeti’ne üye olma

III. Balkan Antantı’na katılma

IV. Sadabat Paktı’na katılma

Çalışmalarından hangilerini gerçekleştirir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II

D. II ve IV E. I ve II E. III ve IV

 

6. Misak-ı Milli'ye uygun olarak Türkiye sınırları içine katılan son yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Musul B) Boğazlar 

C) Batum D) Ege adaları 

E) Hatay

7. I. Dünya Savaşı’nda ilk defa adı Wilson İlkeleri’nde geçen “Devletler arası ilişkileri barış yolu ile çözümlemeye çalışan Cemiyet-i Akvam” II. Dünya Savaşı sonrası hangi isimle varlığını sürdürmüştür?

A. Avrupa Birliği B. Kellog Paktı

C. Birleşmiş Milletler D. Unesco 

E. Avrupa Konseyi

 

8. Atatürk, “ Dünya milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yandan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bir gün bize temas etmeyeceğini bilemeyiz. Sözleri ile öncelikle hangisinin önemini belirtmiştir?

A. Bağımsız bir devlet olmanın

B. Uluslar arası barışı korumanın

C. Laik bir devlet yapısını oluşturmanın

D. Ekonomide devletçiliği benimsemenin

E. Cumhuriyet sistemini benimsemenin

 

9. Türkiye’nin dış politikalarından hangisi M. Kemal Atatürk döneminde halledilememiştir?

A) Musul sorunu

B) Azınlıklar sorunu

C) Borçlar sorunu

D) Nüfus Mübadelesi sorunu

E) Hatay sorunu

 

10. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?

A)Yugoslavya B) Romanya C) İtalya

D) Yunanistan E) Türkiye

 

SÜRENİZ 45 DK BAŞARILAR DİLERİM M.Demir 

2011-2012 12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları indir,2011-2012 12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları download,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları ara,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları bul,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları sunusu,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları oku,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları izle,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları açıklaması indir,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları dosyasını indir,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları açıklaması,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları Şiirleri,12.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları nedir?