12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı soruları cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

1. Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin

mücadelesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok

olarak birbirinden ayrılması aşağıdakilerden

hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir?

A) Soğuk Savaş

B) Yumuşama Dönemi

C) Yatıştırma Politikası 

 

D) Bağlantısızlar Hareketi

E) Topyekûn Savaş

 

2.Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında 

bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli rol 

oynamıştır?

A) U2 Casus Uçağı

B) Küba Krizi

C) Süveyş Krizi

D) Suriye Bunalımı

E) CENTO’nun kurulması

 

 

3.Türkiye’de çok partili hayata geçmesi 

aşağıdakilerden hangisinin iktidara gelmesiyle

ortaya çıkmıştır?

A) Cumhuriyet Halk Partisi

B) Demokrat Parti

C) Adalet Partisi

D) Milli Birlik Partisi

E) Milli Selamet Partisi

 

 

4.AGİK aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye 

yönelik olarak toplanmıştır?

A) Batı Avrupa’nın kalkındırılması

B) Almanya’nın bölünmüşlüğünün çözülmesi

C) Komünizm tehdidinin ortadan kaldırılması

D) Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında anlaşmazlıkların 

çözülmesi

E) Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerindeki baskısının 

önlenmesi

 

 

 

 

5. Bağlantısızlar Hareketinin bir parçası olmak üzere

1955yılında bağımsızlığını kazanmış olan 

Asya-Afrika devletlerinin ortak kararlar almak üzere

toplandığı konferans hangisidir?

A) Bandung Konferansı

B) Potsdam konferansı

C) Havana Konferansı

D) Kahire Konferansı

E) Tahran Konferansı

 

6.ABD’nin tanık olarak katıldığı Mısır ile İsrail 

arasındaki sorunları çözmek amacıyla yapılan

antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) SALT

B) Camp David

C) Bağdat Paktı

D) Kahire Antlaşması

E) Trablus Antlaşması 

 

 

 

7. ABD’nin ( 1980 – 1988 ) Irak – İran Savaşı’na 

müdahale etmesinde aşağıdakilerden hangisi 

etkili olmuştur?

A) Petrol ticaretinin zarar görmesi

B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi

C) İran’da İslam Devrimi’nin yapılması

D) Arap - İsrail Savaşlarının başlaması

E) Suriye Bunalımının yaşanması

 

 

8. Türkiye 1960’lardan sonra dış politikada,

I. ASALA,

II. Kıbrıs Sorunu,

III. Boğazlar Meselesi

sorunlarından hangilerini çözmek için büyük 

çaba sarf etmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

9. 1980’li yıllarla beraber SSCB’de siyasi ve 

ekonomik politikaların değişmesinde aşağıdakilerden 

hangisi etkili olmuştur?

A) Basmacı hareketi

B) Varşova Paktı’nın kurulması

C) Afganistan’ın işgali

D) Kore Savaşı’nın çıkması

E) Glasnost - Perestroyka

 

 

 

10 .Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle 

ilişkilerini güçlendirmek amacıyla,

I. TİKA,

II. Türk Ofis,

III. Anadolu Ajansı

teşkilatlarından hangilerini kurmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

 

 

11Yahudilerin İsrail’de aşırı dinci faaliyetlerinin de 

etkisiyle İslam devletleri arasında işbirliği sağlamak 

amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam Konferansı Örgütü

B) İslam Kalkınma Örgütü

C) İslam İşbirliği Örgütü

D) OPEC

E) Arap Ülkeleri Teşkilatı

 

 

12. I. 1959 Zürih Antlaşması,

II. 1960 Londra Antlaşması,

III. Cenevre Deklarasyonu

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini çözümlemeye 

yönelik olduğu söylenebilir?

A) Kıbrıs Meselesi

B) Ege Adaları

C) Musul Sorunu

D) Ermeni Meselesi

E) ASALA

 

 

13. 1.Kore Savaşının Bitişi

2Bağdat Paktı

3.Türkiye ‘nin NATO ‘ya girişi

 

Yukardaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden

hangisidir ?

A)1.2.3 B)2,1,3 C)3,1,2 D)3,2,1 E)1,3,2

 

 

14. Türkiye 1974 Kıbrıs Harekatı’nı gerçekleştirirken harekatın antlaşmalara dayandığını belirtmiştir.Türkiye’nin antlaşmalardaki hangi 

özelliğine dayanarak bu harekatı yapmıştır.?

A)Komşu devlet B)Türk devleti C)Nato devleti

D)Tarafsız devlet E)Garantör devlet

 

15.Bağdat Paktına aşağıdaki 

ülkelerden hangisi üye değildir?

A) Türkiye B) İngiltere C) Pakistan D) Afganistan E) İran

 

 

16

Ad

 

16.Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanılmasında 

büyük çaba harcayan kişi aşağıdakilerden

hangisidir?

 

A)Haydar Aliyev

B) Nursultan Nazarbayev

C) Muttalibov

D) Asker Akayev

E) Ebulfeyz Elçibey

 

17.Sovyetler Birliği'nde "glasnot ve perestroyka"

adı verilen politakanın izlenmesinden sonra

Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için

kurulan ve bu uğurda mücadele veren örgüt 

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Halk cephesi

B) Azerbaycan Yurtseverler cephesi

C)Halkın Dostları cephesi

D)Bağımsız Azerbaycanlılar cephesi

E)Milliyetçi Halk cephesi

 

 

18.İslam Konferansı Örgütü’nün şu anda genel

sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Habip Chatty

B)Hassa El-touhami

C)Azeddine Laraki

D)Amadou Gaye

E)Ekmeleddin İhsanoğlu

 

 

19.Soğuk Savaş Dönemi’nde Hindistan ve Pakistan,

A aşağıdaki bölgelerden hangisi nedeniyle çatışma 

yaşanmıştır?

A)Sri Lanka B)Keşmir C)Tayland 

D)Malezya E)Endonezya

 

16. 20.Adnan Menderes 1950’de “Bize göre ekonomi

17. politikasında ekonominin asıl sahibi kişiler ve özel

18. teşebbüstür.” demiştir.

19. 

Adnan Menderes bu sözüyle,

I. Devletçilik II. Liberalizm III. Sosyalizm

görüşlerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır?

 

A A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II 

E)II ve III

Cevaplar:1-A,2-B,3-B,4-A,5-A,6-B,7-A,8-C,9-E,10-A,11-A,12-A,13-C,14-E,15-D,16-B,17-A,18-E,19-B,20-B