9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 75-77

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 75
Düşünelim, Araştıralım
1.  Isı ile sıcaklık arasındaki farkı araştırınız. Elde ettiğiniz verileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
2.  Yeryüzünde sıcaklık dağılışına etki eden faktörlerin neler olduğunu araştırınız. Vardığınız sonuçları sınıfta paylaştıktan sonra ürün dosyanızda saklayınız.
Etkinlik
Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız.

1. Sıcaklık Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe düzenli bir biçimde azalmakta mıdır? Bunun nedeni ne olabilir?
2. Ekvatora yaklaşık eşit uzaklıkta olan şehirlerde sıcaklık değeri aynımıdır? Bunun nedeni ne olabilir?
3. Hangi yarım kürede sıcaklık değerleri daha yüksektir? Bunun nedenini açıklayınız.
4. Şehirlerin sıcaklık değerleri hangi aya ait olabilir? Yorumlayınız.

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 77

1.. Yandaki küre şeklini inceleyerek yeryüzünde Ekvator'dan kutuplara doğru güneş ışınlarının etkilediği alanları ve sıcaklık dağılışının nasıl gerçekleştiğini belirtiniz.
2. Güneş ışınlarının a, b ve c yüzeylerine düşme açıları, güneş ışınlarının etkilediği alanları ve ışınların atmosferde aldığı yolu inceleyerek enerji kaybının nerelerde en fazla, nerelerde en az olduğunu belirtiniz.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcük ve ifadelerle doldurunuz.
1. Türkiye'nin kuzey kıyılarının sıcaklığı güney kıyılarının sıcaklığından düşüktür. Çünkü
2. Sıcaklık Ekvator'dan kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalmaz. Çünkü
3. Sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalması için
4............. ulaşan ışın demeti daha az yüzeyi ısıtmaktadır.