9. Sınıf Coğrafya Cevapları Lider 90-91

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

9. Sınıf Coğrafya Cevapları Lider 90

 Aşağıda yer alan cümlelerdeki noktalı alanları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

• Atmosfer olmasaydı sıcaklık farkları çok yüksek olurdu. Çünkü Atmosferin troposfer katında yükseldikçe hava 200 metrede 1 derece soğur.

• Atmosfer, Güneş’ten gelen zararlı ışınları süzer, meteorların yere çarpmasını önler, güneş ışınlarını dağıtır gölgelerin aydınlanmasını sağlar.

• iklim olayları atmosferin troposfer katmanında gerçekleşir. Çünkü gazların %75'i su buharının ise tamamı bu katmanda bulunur.

• Atmosfere giren güneş ışınlarının bir kısmı Yansır, bir kısmı Dağılır , bir kısmı Yerden yansır.Bu ışınlardan artakalanlar yere ulaşarak yeryüzünü ısıtır.

2. Sıcaklık, basınç ve rüzgâr, nem ve yağış, iklim elemanlarını oluşturmaktadır. Bu elemanların kısa bir süre içindeki durumuna hava durumu , uzun yıllar ortalamasına iklim denir.

Coğrafya Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 91

1. Isı ile sıcaklık arasındaki fark nedir?
Isı, bir cismi oluşturan moleküllerin hareket enerjilerinin toplamıdır. Sıcaklık ise bu enerjinin
cisimler ve canlılar üzerindeki etkisidir. Isı kalori ile ölçülür, sıcaklık termometre ile ölçülür.

2. Sıcaklık enleme göre nasıl değişir?
Ekvatordan kutuplara gittikçe sıcaklık genel olarak azalır.

3. 2860 m yükseklikteki bir yerde sıcaklık 13,4°C olarak ölçülmüştür. Bu yerin
indirgenmiş sıcaklığı kaç
°C’tur?
İndirgenmiş sıcaklık bir yerin sıfır metrede, deniz seviyesindeki sıcaklığıdır.
Yükselti arttığı zaman her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Aynı şekilde yükselti azaldığı
zamanda her 200 metrede sıcaklık 1 derece artar. Buna göre 2860 metrede sıcaklık 13.4°C
ise indirgenmiş sıcaklığı yani deniz seviyesindeki sıcaklığı şöyle bulunur;2800 metreyi deniz
seviyesine indirdiğimizde sıcaklık 14°C artar, 60 metrede de 0,3°C artar. Toplamda 14,3°C
artmış olur.13,4°C ile 14,3°C’ü topladığımızda sıcaklık 27.7°C olur.

4. Havadaki nemin az olması sıcaklığı nasıl etkiler?
Havadaki nem az olduğu zaman yeryüzü gündüz çabuk ısınır,gece ise bu ısıyı atmosfere geri
verir.Gündüz ısınma fazla,gece soğuma fazla olur.Günlük ve yıllık sıcaklık farkı nemin az
olduğu yerlerde fazla olur.Ör:Çöl bölgeleri ve kara içleri verilebilir.

5. Hava durumu ve iklim arasındaki fark nedir?
Hava durumu kısa süreli atmosfer olaylarıdır. Kısa süre içinde değişiklik gösterebilir.
İklim uzun süreli atmosfer olaylarıdır. Kısa süreler içinde değişiklik göstermez.

6. Orta kuşak karalarının batı ve doğu kıyılarında sıcaklık neden farklıdır?
Orta Kuşak karalarının batı kıyılarında sıcak su okyanus akıntıları etkilidir. Sıcaklığı artırıcı
etki yapar. Doğu kıyılarında ise soğuk su okyanus akıntıları etkilidir. Sıcaklığı düşürücü etki
yapar.

7. Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışında, Kuzey Yarım Küre’de sıcaklık
değerlerinin Güney Yarım
Küre’den yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
Karaların Kuzey yarım Küre’de daha fazla yer kaplaması, sıcak su okyanus akıntılarının
Kuzey yarım Kürede daha fazla etkili olması, mevsim sürelerine göre Kuzey Yarım Küre’de
kış süresinin daha kısa yaz süresinin daha uzun olması gibi nedenlerden dolayı Kuzey Yarım
Küre daha sıcak bir ortalamaya sahiptir.

B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları
tamamlayınız.

“çöller, sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nem ve yağış Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi,
iklim,
Troposfer, sıcaklık azalır, sıcak, soğuk”
1. Günlük sıcaklık farklarının yüksek olduğu
yerler ÇÖLLERDİR
3. iklim elemanları SICAKLIK,BASINÇ VE RÜZGARLAR,NEM VE
YAĞIŞ
4. Hava olaylarının uzun yıllar ortalamasına İKLİM
5.iklim olayları atmosferin TROPOSFER katmanında gerçekleşir.
6. Atmosfer olmasaydı gündüz çok SICAK gece
çok SOĞUK olurdu.
7. Hava daha çok yerden ısındığı için yükseklere çıkıldıkça SICAKLIK
AZALIR
8. Sıcaklığın gün içinde değişmesinin nedeni DÜNYANIN KENDİ EKSENİ
ETRAFINDA DÖNMESİ

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y”
harfini yazınız.

1. Güneş’ten gelen zararlı ışınlar atmosferin Troposfer tabakasında tutulur. (Y)
2. Kısa bir sure içinde yaşanan hava koşullarına hava durumu denir. (D)
3. Karalar denizlere göre daha geç ısınır. (Y)
4. Sıcaklık arttıkça atmosfer basıncı da artmaktadır. (Y)
5. Nem oranının fazla olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı azdır. (D)
6. Kuzey Yarım Küre’de güneyden gelen okyanus akıntıları sıcaklığı artırır. (D)
7. Güney Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır. (Y)
8. Yeryüzündeki en yüksek sıcaklıklar Yengeç Dönencesinin çevresinde yaşanır. (D)