9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 72-74

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 72

Düşünelim, Araştıralım

1.   İnternet'ten "www.dmi.gov.tr" adresini ziyaret ederekyaşadığınızyerin bir haftalık hava durumu raporunu defterinize yazarak sınıfa getiriniz.

2.   Yaşadığınız yerin iklim koşullarını araştırınız. Yaşadığınız yere ait hava durumu ile iklim özelliklerini karşılaştırarak bu iki kavramın benzer ve farklı yönleriyle ilgili vardığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ders Dışı Etkinlik

Aşağıda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Ankara'nın 2010 yılıOcak ayının son haftasındakiaygunhoca.com hava durumu raporu verilmiştir. Bu raporu inceleyerek aşağıdaki çalışmaları yapınız.


Ankar 

Gün

Ortalama sıcaklık (°C)

Ortalama nem (%)

Ortalama yağış(mm)

Ortalama rüzgâr (m/sn)

17

1.5

68

-

0.5

18

2.5

56

-

0.5

19

4.5

71.5

-

0.5

20

4

65

-

0.5

21

5.5

62

-

0.5

22

6

68.5

-

0.5

23

7

68

-

0.5

                               
Bu verilerden yararlanarak bir haftalık sıcaklık grafiği çiziniz. Hava durumu zaman içinde nasıl bir değişme göstermiştir?

Yaşadığımız yerde hava bazı günler sıcak, bazı günler soğuk olur. Bazen hava rüzgârlıve yağışlı, bazen de güneşlidir. İşte atmosferde meydana gelen sıcaklık, rüzgâr ve yağış gibi oluşumlara hava olayları denir. Bir yerde kısa bir süre içinde etkili olan hava olayları hava durumunu oluşturur.

Yandaki harita verilerini inceleyiniz. Bu verilere göre haritanın alt kısmında verilen tarihlerde ülkemizin hava durumunun nasıl olduğunu noktalı yerlere yazınız.

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınevi Sayfa 74

iklimin canlılara ve doğal çevreye önemli etkileri vardır. Nüfus dağılışı, kullanılan giysi türleri, en çok tüketilen besin maddeleri doğrudan iklimle ilgilidir. İklim, fabrika kurulacak yer seçimini, ulaşımı, turizmi ve ticareti önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin yaz süresinin uzun, havanın güneşli ve sıcaklığın yeterli olduğu kıyılarda deniz turizmi gelişmektedir. Aynı şekilde tarım ve hayvancılık etkinliği de iklimden doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca iklim, yer şekillerinin biçimlenmesinde de önemli bir etkendir. Örneğin, yağışlı yerlerde akarsular, çöllerde rüzgâr, yüksek yerlerde ve yüksek enlemlerde buzullar etkili olan başlıca dış güçlerdir. Su kaynakları ve akarsu rejimleri de iklime bağlıdır. Bunların yanında bitki örtüsüve hayvan türlerinin dağılışı, taşların ufalanması, erozyon, heyelan ve denizlerin tuzluluk oranları iklimden doğrudan etkilenir.

iklimin doğal çevreye başka ne gibi etkileri vardır?

Hava durumunun yaşamımız üzerinde çok önemli etkileri vardır. Psikolojik durumumuzdan vücut sağlığımıza, ekonomik etkinliklere kadar bir dizi olay hava durumundan doğrudan etkilenir. Soğuk havalarda nezle, grip ve zatürre gibi sağlık sorunları yaşanırken yağışlı havalar eklem ağrıları oluşturmaktadır. Güneş ışığından yeterince yararlanılamadığında, D vitamini eksikliğinden dolayı insanlarda kemik hastalıkları görülmektedir.

Hava durumu, ulaşımı doğrudan etkiler. Sisli ve yağışlı havalarda ulaşım aksamakta, bu sebeple bazen uçak ve deniz araçlarının seferleri iptal edilmektedir.

 Aşağıdaki şemada verilen boşlukları örnekteki gibi tamamlayınız.                          
             
İklimin insan üzerindeki                      İklimin ekonomik faaliyetler

İklimin doğal çevre

etkileri                                                  üzerindeki etkileri

üzerindeki etkileri

1. Nüfusun dağılışını                               1. Ulaşım faaliyetlerini

1. Yer şekillerinin oluşumu

2. Konut tipi ve kullanılan malzemeyi     2.................

2. Bitki örtüsünü

3........................                    3.......................

3.............................

4...........................                    4...................

4...........................

5...........................                    5........................

5............................

6..............................                    6................

6..........................

7...........................                   7..................

7........................

8........................                   8..........................

8.........................