9-10-11-12. Sınıflar Coğrafya Proje Ödevi Konuları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Coğrafya Performans Proje ve Dönem Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

9-10-11-12. Sınıf Coğrafya Proje Ödevi Konuları

PROJE KONULARI

COĞRAFYA 9-10-11-12

 

•Doğal çevrenin yanlış kullanılması sonucu doğal çevremizde meydana gelen değişimler(Sunu)

•Coğrafi yeryüzü şekilleri maketi yapılması

•Suyu verimli kullanma

•Nüfus sayımı çevresinden 15 hanelik mini ölçekli nüfus sayımı yapılması

•İnsan yaşantısında iklime bağlılığın en az düzeye indirilmesi için üretilecek çözüm önerileri

•Türkiye’deki Milli Parklar(sunu)

•Doğal Afetler(sunu)

•İstanbul’da iç göçlerin ortaya çıkardığı sorunlar

•Öğrencinin kendisinin belirleyeceği bir proje

 

 

ÖDEV KONULARI

 

Lise 1. Coğrafya 9

•Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri

•Toprak erozyonu oluşturan etkenler ve Türkiye’de toprak erozyonundan korunma yolları 

•Türkiye’de depremler ve korunma yolları 

•Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.

•Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.

•Başlıca dış kuvvetleri araştırınız

•İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırınız.

•Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri hakkında grafikler kullanarak bilgi veriniz.

•Başlıca iklim elemanlarını araştırınız.

 

Lise 2. Coğrafya 10

•Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen coğrafi faktörler

•  Kastamonu’nun nüfus özelliklerini araştırınız

•Türkiye’de yerleşme tarihçesi.

•Türkiye’de mesken tiplerini etkileyen faktörleri belirtiniz

•Şehirlerin gelişme ve sorunları araştırınız

•Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörler.

•Levha tektoniğini araştırınız.

•Türkiye’deki  toprak tiplerini ve oluşum nedenlerini araştırınız.

•GAP projesi ve Türkiye ekonomisine katkıları

•Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar ve özellikleri hakkında araştırma yapınız.

 

Lise 3. Coğrafya 11

•Dünyadaki su kaynakları ve kullanım alanlarını araştırınız

•Su döngüsü hakkında araştırma yapınız

•Atmosfer döngüsü (azot ve oksijen) nedir araştırınız

•Dünya üzerindeki su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ne gibi projeler geliştirile bilir.

•Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus politikalarını genel olarak karşılaştırınız

•Doğal kaynakların kalkınmamıza etkilerini araştırınız

•Türkiye de arazi kullanımı hakkında araştırma yapınız

•Türkiye de doğal afetler ve korunma yolları

•Teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan Coğrafi sorunlar neler olabilir.

Lise 4. Coğrafya 12

•Ekstrem durumların doğal süreçlere etkisi

•Ekonomik faaliyetlerin sosyo-kültürel etkileri

•Dünyanın ilk kültür merkezleri

•Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri

•Türkiye’ nin dünya ticaretindeki yeri

•Türkiye’yi sembolize eden mekanlar

•Küresel ve bölgesel organizasyonlar