Hz. Muhammed'i Tanıyalım Test Soruları

melike koçak tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Hz. Muhammet (s.a.v) 'i Tanıyalım Test Soruları

9.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı(Siyer) Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Hz. Muhammet (s.a.v) 'i Tanıyalım Test Soruları 

1.  Hz. Muhammed nerede doğmuştur? 

A) Medine       B) Mardin            C) Mısır         D) Mekke 

 

2. Mekke hangi ülkeye ait bir şehirdir? 

    A) Irak             B) Arabistan            C) Suriye           D) Türkiye

 

3. İbadet amacıyla yapılan ve Mekke’de bulunan kutsal yapıya ne ad verilir? 

    A) Mescid                B) Cami                  C) Kabe             D) Kabile 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir? 

A) İbadet amacıyla yapılmıştır.                 B) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. 

C) Allah’ın evi olarak da adlandırılır.       D) Medine şehrinde bulunur.

 

5. Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

A)     Haksız kazanç yaygındı.         B)     Kan davaları vardı. 

C)    Kadınlara değer verilirdi.         D)    İçki, kumar yaygındı.

 

6. Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç hangisidir? 

A) Haniflik                       B) Hıristiyanlık              C) Musevilik             D) İslamiyet

 

7. Küçük insan topluluklarının bir araya gelerek oluşturdukları insan topluluklarına ne ad verilir? 

A) Kavim                        B) Kabile                   C) Toplum                       D) Millet

 

8. Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu.Bunlar çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilir? 

A) Hür                            B) Özgür             C)  Köle                          D) Uşak 

  

9. İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp taş,ağaç, bir hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir? 

A) Eşya                               B) Heykel             C) Resim                             D) Put

 

10.  Hz. Muhammed doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir? 

A) Yahudilik                          B) Hıristiyanlık                C) Haniflik                             D) Budizm 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)   Hanif:  Allah’ın birliğine inanan kişiler       B)   Yahudi = Musevi 

C)  Köle:  Her hakkı olan insan                          D)  Kabile:  Küçük insan toplulukları

12.   1. Museviler 

           2. Hanifler 

           3. Puta tapanlar 

Yukarıdakilerden  hangisi  Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı? 

    A) Sadece 1                      B) 1 ve 2            C) 2 ve 3                          D) 1, 2, 3 

  dersimiz.com

13.  Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir?  

    A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.         B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi. 

    C) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.          D)  Kabile olarak yaşantı vardı. 

  

14. Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir? 

A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.       B)   Hac ibadeti burada yapılır. 

C)  Arabistan’da Mekke’de bulunur.             D)  Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 

  

15. Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır? 

A)  20 Şubat 571          B) 20 Mart   571          C)  20 Nisan  571         D)   20 Mayıs  571 

16. Hz. Muhammed’in doğum yeri neresidir? 

A) Mardin                      B) Mersin             C) Muğla               D) Mekke

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? 

A)   Arabistan – Mekke                                B)  Kabe – Allah’ın evi 

C)  Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri          D)   Abdullah – Hz. Muhammed’in amcası

 

18. Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammed’i doğuran annesi………. onu emzirecek bir kadın arıyordu. Süt anne bulunmuş ve süt anne ………… Hz. Muhammed’e iki yıl bakmıştı… 

 Boşluğa sırasıyla hangi isimler yerleştirilmelidir. 

A)   Hatice – Ayşe             B)   Emine – Amine 

C)  Halime – Amine          D)   Amine – Halime 

  

19. Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin oğludur? 

A) Ebu Talib           B) Hz. Ebubekir             C) Abdurrahman           D) Abulmuttalib 

 

20. Hz. Muhammed’in amcalarından birisi hangisi değildir? 

A) Abbas                B) Hamza             C) Ebu Talib              D) Hz.Ebubekir 

 

21. Hz. Muhamed’in ailesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

A)   Dedesi Mekke’nin lideriydi 

B)  Abdulmuttalip cömert ve cesur bir kişiydi 

C) Ticaretle uğraşırlardı 

D)  İnsanlar tarafından pek sevilmezlerdi. 

  

22. Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmiştir? 

   A) 8 Haziran 630          B) 8 Haziran 631              C) 8 Haziran 632        D) 8 Haziran 633 

 

23. Hz. Muhammed’in dedesi Abdulmuttalip nasıl bir insandı? 

A)    Medine’nin lideriydi                B)  Tarımla uğraşırdı 

C)   Dürüst ve yardımseverdi           D)   İnsanlarla arası pek iyi olmazdı 

  

24. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak yanlıştır? 

A)    Dört yıl süt annede kaldı.                     B)    Süt annesi Halime idi 

C)   4-8 yaşları arası ona Amine baktı          D)   6 yaşındayken annesi öldü. 

 

25. Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır. 

Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz. 

 A)    Halime – Abdulmuttalip – Ebu Talib 

B)    Amine – Abdullah          - Ebu Talib 

C)   Amine – Abdulmuttalip   - Hamza 

D)   Amine – Abdulmuttalip   - Ebu Talip 

  

26. Hz. Muhammed annesi Amine ölünce dedesi Abdulmuttalib’in yanında kalmıştır. Dedesi onuyanından ayırmaz ve gittiği her yere götürürdü. Dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başlamıştır. Ebu Talib ve karısı ona çok iyi bakmışlar ve kendi çocuklarından ayırmamışlardır. 

   Yukarıdaki paragraftaki cümlelerden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz? 

A)    Hz.Muhammed’in annesi o küçükken ölmüştür. 

B)    Dedesi ona iyi bakmıştır. 

C)   Ebu Talib Hz. Muhammed’in amcasıdır. 

D)   Ebu Talibin karısı onu fazla sevmemiştir. 

  yazılısoruları.com

27. Aşağıdakilerden hangisin anlamı  yanlıştır? 

A)    Muhammed: Çok övülen, beğenilen kişi 

B)    Mustafa: Çok iyi kişi 

C)   Ahmet: Yerde ve gökte övülen kişi 

D)   Mustafa: Seçilmiş olan kişi