Felsefe 11. sınıf-varlık felsefesi test soruları ve cevapları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11. Sınıf Felsefe Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Felsefe 11. sınıf-varlık felsefesi test soruları ve cevapları

 

1-bende birtakım algılar,tasarımlar var.Öte yandan bunların kaynağının ben olmadıımıda biliyorum;çünkü rüyalarım gibi tamamen bende olup biten şeylerle gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyle arasında bir ayrım yapmam gerekir.O halde varlık algıdan ibaret olamaz.Tam tersine varlık varolduğu içindir ki algı vardır. 

 

Aristoteles'in bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisini destekler

 

A)varlık olmadan düşünce de olmaz. 

B)varlığın olup olmadığını bilemeyiz.

C)varlık kişiden kişiye değişir.

D)varlık değişimden ibarettir. 

E)varlık insan düşüncesinin ürünüdür. 

 

2-toprağa atılan tohum karşıtı olan bitkiye dönüşür,bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar. 

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır

A)idea 

B)diyalektik 

C)form

D)nihilizm 

E)fenomenoloji 

 

3-Platon'a göre içinde yaşadığımz duyular dünyası,gerçek varlığın bulunduğu idealar dünyasının ynsımasıdır.

 

Platon'un bu düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır 

A)materyalizm 

B)düalizm 

C)entüisyonalizm 

D)nihilizm

E)idealizm 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin sorularından biri olamaz

 

A)ölümden sonra yaşam var mıdr 

B)ruh ve beden ilişkisi nasıldır

C)insanın biyolojik yapısının özellikleri nelerdir

D)evrenin bir başlangıcı var mıdır

E)bir yaratıcı var mıdır

 

5-thales,yeryüzü ve gökyüzündeki herşeyin sudan türediğini, 

Anaksimandros,doğada varolanların Aperion'dan (sınırlı olmayan)meydana geldiğini, 

Anaksimenes,varolan herşeyin sıcak nefes adını verdiğini havadan oluştuunu ileri sürmüştür. 

 

Bu görüşler,Milet felsefe okulunda aşağıdaki sorulardan hangine yanıt arandığını gösterir

 

A)Evren değişebilir mi

B)Bilgimiz ne ile başlar

C)İnsan aklıyla evreni kavrayabilir mi

D)Sonsuz olan nedir

E)Evrenin ilk ögesi nedir (1991-ÖYS) 

 

6-Gorgias'a göre "hiçbir şey yotur,olsada bilinemez,bilinsede başkasına ifade edilemez." 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu görüşe uygundur

 

A)Varlık duyular alanıdır. 

B)Varlık sürekli değişim halindedir. 

C)varlığın kaynağı idealardır. 

D)Varlık değişmeyen tek olandır. 

E)varlık yoktur. 

 

7-*Evrende hiçbir rastlantı yoktur.Herşey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya çıkar. 

*duyum ve düşünce insan organizmasının bir hareketidir. 

 

Bu düşünceleri savunan bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir

 

A)idealizm 

B)düalizm

C)materyalim 

D)nihilizm 

E)rasyonalizm 

 

8-Bilimler varlık dünyasındaki sadece somut nesnelerle ilgilenirken felsefe varolan her türlü nesnenin genelini konu edinir. 

 

Bu bilimin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır

 

A)olgusal olması 

B)sistematik olması 

C)evrensel olması 

D)objektif olması 

E)birikimsel olarak ilerlemesi 

 

9-Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alıpen genel ve en temel sorgulamaları yapar. 

 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi varlık felefesinin sorduğu sorulardan biri değildir

 

A)oluş bir varlık mıdır

B)varlık varsa nedir

C)varlığın temel özellikleri nelerdir

D)varlığın bilgisine ulaşılabilir mi

E)duyuların dışında bir varlık var mıdır 

 

10-=>"Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa."diyen şık Veysel ile 

=>"Varolmak algılanmış olmatır."diyen Berkeley'in 

 

Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır

 

A)soyut olanın önemsiz olduğu 

B)somut olanın önemsiz olduğu 

C)asıl olanın nesne olduğu 

D)asıl olanın özne olduğu 

E)değerlerin belirsiz olduğu (2006-ÖSS)

 

Cevap Anahtarı

1-A , 2-B , 3-E , 4-C , 5-A , 6-E , 7-C , 8-A , 9-D , 10-A