Matematik Uygulamaları Dersi

cimbomlu tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Matematik Uygulamaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Matematik Uygulamaları Dersi 

2012-2013 Eğitim öğretim yılında seçmeli olarak gelen derslerin içinde yer alan Matematik Uygulamaları Dersi Matematik Uygulamaları Dersinin Amacı

Dersin genel amacı öğrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma fırsatı

vererek matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirirken öğrencilere matematiği sevdirmek ve

matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmektir.

Bu genel amacın üç bileşeni vardır.

1. Öğrencilerin aldığı zorunlu matematik dersinin genel amaçlarını desteklemek ve

matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleştirmek ve bu yolla matematiksel

bilgilerini derinleştirmektir.

2. Öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel kavramlar

arasında, matematik ve diğer disiplinler arasında ve matematik ve günlük hayat arasında

ilişkilendirme ve matematiksel düşüncelerini çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini

geliştirmektir.

3. Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik hakkında doğru değerleri ve problem

çözümünde gereken sabrı ve çabayı gösterecek tutumları kazandırmaktır