Dünyadaki ilk gazete

Sena Gkglu tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Medya Okuryazarlığı (Seçmeli)

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Dünya'da ilk gazete

Dünyada ilk çıkan gazeteye ait bir belge Mısır’da bulunmuştur. Bundan yaklaşık 3400 yıl önce Nil Nehri kıyılarında bulunan bir tabletdünyanın ilk gazetesi olarak nitelendirilmiştir. Mısırlılar, bu tabletlere önemli olayları yazmışlar ve bu tabletler elden ele dolaşmıştır. [1] Günlük gazetenin doğum yeri ise Avrupa’dır. Baskı alanındaki gelişmelerden sonra, artık mecmua ve gazete devri açılmış oluyordu. Matbaa ve gazetelere bazı iktidarlar tarafından her ne kadar şiddetli tepkide bulunuldu ise de, XVI. yüzyılda gazetenin ortaya çıkışı engellenememiştir. Bu gazeteler önceleri yıllık, altı aylık, haftalık olarak yayınlanırken sonunda günlük olarak yayınlanmaya başlandı.
Günlük gazete ilk olarak İngiltere’de 1702 yılında yayınlanmaya başladı. Fransa’da 1631 yılında Teophraste Renaudot tarafından La Gazetta adlı gazetenin yayınlanmasıyla birlikte gazetecilik mesleğine ilk adım atılmıştır. gazete adını taşıyan bir başka basın organı da Gazette de Lausanne adıyla İsviçre’de yaşama geçmiştir. Kimi kaynaklara göre de dünyada ilk gazete 1609 yılında Bremen yakınlarındaki Augusburd’da Avis Relation Oder Zeitung adıyla yayınlanmıştır. Hollanda’da 1605’te ticari bültenden doğan Niuewe Tijdingen’i ilk gazete olarak değerlendiren kaynaklar da mevcuttur.