medya okur yazarlığı

yunus emre ereğiz tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Medya Okuryazarlığı (Seçmeli)

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

*** medya okuryazarliği nedir?*** "medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet v.s) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. medya okuryazarlığı projesinin amacı, medya karşısında etkiye en açık, en hassas grubu oluşturan çocukların, medya kurumunun yapısını, işleyişini, kurgulanmış içeriğin bilinçli bir şekilde değerlendirilmesini ve eleştirel olarak izlemesini özetle, medya ile ilgili doğru soruları sorup doğru yanıtları bulabilmesini sağlamaktır. diğer bir ifadeyle medya okuryazarlığı projesi, medyayı doğru okuyan, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen bilinçli bir kitle oluşturmayı amaçlamaktadır. birçok iletişim bilimci, eleştirmen, halk sağlığı uzmanları ve akademisyenler medyaya maruz kalmayı bir risk faktörü olarak belirlemekte ve medya okuryazarlığını da koruyucu faktör olarak önermektedirler. medya okuryazarlığı; sadece izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakla kalmamakta, etki alanı, insanın kendini ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılımı, yerel, ulusal ve kamusal medyanın daha olumlu noktalara taşınması ile ilgili hareketleri desteklemek için etkin bir bilinç oluşturma boyutuna kadar genişletilebilmektedir. ***dünyada medya okuryazarliği*** dünyada ilk örneği 1970’li yıllarda abd’de görülen medya okuryazarlığının okullarda ders olarak okutulması, avrupa’da da 1980’li yıllardan bu yana giderek yaygınlaşmaktadır. gerek abd ve dünyanın diğer ülkelerinde gerekse avrupa ülkelerinde medya okuryazarlığı çalışmalarını yürütmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren medya okuryazarlığı konusu birçok iletişim bilimci tarafından tartışılmış ve bu konuda çeşitli görüşler dile getirilmiştir. bu gelişmelerin bir sonucu olarak 1993’te medya okuryazarlığı ulusal liderlik konferansı, 1995’te massachusetts medya okuryazarlığı koalisyonu, 1996’da ulusal medya okuryazarlığı konferansları ve irili ufaklı birçok toplantı yapılmıştır. konuyla ilgili olarak son zamanlarda yapılan araştırmalar, medya okuryazarlığı eğitiminin küçük çocukların alkol hakkındaki karar verme davranışlarını dahi etkileyebildiğini göstermektedir. medya okuryazarlığının çocukları ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruyabileceğine yönelik abd’de yürütülen bu tartışmalar ülkemizde de yankı bulmuş ve akademik düzeyde gerekli çalışmalar başlatılmıştır. çocukların ve yetişkinlerin giderek tüm yaşamlarını kuşatan medya mesajlarına karşı korunması önlemlerinin başında gelen medya okuryazarlığı, üzerinde önemle durulması ve geliştirilmesi gerekli bir uygulama olarak görülmeye başlanmıştır."