Seçmeli Ekonomi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Meslek Dersleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Seçmeli Ekonomi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

SEÇMELİ EKONOMİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

 

Adı / Soyadı:Sınıf /No:Aldığı Not:

 

A)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5x5 )=25 puan

 

1)Ortaya çıkışına neden olan etkenler göz önüne alındığında enflasyon; talep ve ………………………..diye ikiye ayrılır.

 

 

2)…………………………………………….ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlemleridir. 

 

3)Malların insanlar arasında yer değiştirmesine………………………………………….denir.

 

4)Bir yabancı paranın diğer bir yabancı para cinsinden değerini belirten kura…………………………………………………………………….denir.

 

5)Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerlere…………………………………………………………..borsası denir.

 

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusuna çarpı (X) ile işaretleyiniz.

 

(5x5 )=25 puan

 

1)Banknot basma ve paranın dolaşımını sağlamak bankaların yaptıkları hizmetler arasında yer alır.  D (   )  Y (   )

 

2)Mevduat; Vatandaşların bankalara yatırdıkları paralardır.  D (   )  Y (   )

 

3)Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE); Fiyat artışlarının makul bir seviyede tutulmasıdır.  D (   )  Y (   )

 

4)Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesine enflasyon denir. D (   )  Y (   )

 

5)Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Yürütme Organıdır. D (   )  Y (   )

 

C)Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. (5x5 )=25 puan

 

1)Ulusal paraların birbirlerine dönüştürülmelerine sağlayan piyasaya ne ad verilir?

 

a)Bankalar piyasasıb) Döviz piyasası

 

c)    Sermaye piyasasıd) Menkul kıymetler piyasası

 

2)Hane halkının tüketim harcamalarında yer alan mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarında fiyatlarındaki değişmelere ne denir?

 

a)ÜFEb) Emisyonc) TÜFEe) Fiyat istikrarı

 

3)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaz?

 

a)Fındıkb) Üzümc) Zeytind) Kahve

 

 

4)Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği kurucu üye ülkeleri arasında yer almaz?

 

a)Almanya  b) İngiltere  c) İtalya   d) Belçika

 

5)Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir?

 

a)Taklit edilememeb) Bölünebilirlik

 

c)    Değişim aracı olmad) Taşımaya elverişli olma

 

D)Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız. (1x25 )= 25 puan 

 

1)Uluslararası ekonomik kuruluşları yazınız.

Başarılar

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

SEÇMELİ EKONOMİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

 

 

A)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5x5 )=25 puan

 

1)Ortaya çıkışına neden olan etkenler göz önüne alındığında enflasyon; talep ve ……MALİYET………….diye ikiye ayrılır.

 

 

 

2)………DIŞ TİCARET……………………….ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlemleridir. 

 

 

 

3)Malların insanlar arasında yer değiştirmesine………MÜBADELE……………denir.

 

 

 

4)Bir yabancı paranın diğer bir yabancı para cinsinden değerini belirten kura…….ÇAPRAZ KUR (PARİTE)…denir.

 

 

 

5)Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerlere……MENKUL KIYMETLER………………..borsası denir.

 

 

 

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusuna çarpı (X) ile işaretleyiniz.

 

(5x5 )=25 puan

 

 

 

1)Banknot basma ve paranın dolaşımını sağlamak bankaların yaptıkları hizmetler arasında yer alır.  D (   )  Y ( X )

 

 

 

2)Mevduat; Vatandaşların bankalara yatırdıkları paralardır.  D ( X )  Y (   )

 

 

 

3)Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE); Fiyat artışlarının makul bir seviyede tutulmasıdır.  D (   )  Y ( X )

 

 

 

4)Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesine enflasyon denir. D ( X )  Y (   )

 

 

 

5)Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Yürütme Organıdır. D ( X )  Y (   )

 

 

 

C)Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. (5x5 )=25 puan

 

1)Ulusal paraların birbirlerine dönüştürülmelerine sağlayan piyasaya ne ad verilir?

 

a)Bankalar piyasasıb) Döviz piyasası

 

c)    Sermaye piyasasıd) Menkul kıymetler piyasası

 

 

 

2)Hane halkının tüketim harcamalarında yer alan mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarında fiyatlarındaki değişmelere ne denir?

 

a)ÜFEb) Emisyonc) TÜFEd) Fiyat istikrarı

 

 

 

3)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaz?

 

a)Fındıkb) Üzümc) Zeytind) Kahve

 

4)Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği kurucu üye ülkeleri arasında yer almaz?

 

a)Almanyab) İngilterec) İtalyad) Belçika

 

 

 

5)Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir?

 

a)Taklit edilememeb) Bölünebilirlik

 

c)    Değişim aracı olmad) Taşımaya elverişli olma

 

 

 

D)Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız. ( 1x25 )= 25 puan 

 

1)Uluslararası ekonomik kuruluşları yazınız.

 

a)Uluslararası Para Fonu (IMF) (5P)

 

b)Dünya Bankası ( IBRD) (5P)

 

c)Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) (5P)

 

d)Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) (5P)

 

e)Avrupa Birliği (AB) (5P)