Uluslararası İlişkiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Meslek Dersleri

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Uluslararası İlişkiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları

2010/2011 ÖĞRETİM YILI 

ULUSLAR ARASI İİŞKİLER DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

ADI/SOYADI:                    SINIF/NO:

A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4*5)=20 Puan

1) Uluslar arası sistemde egemen devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına  ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..denir.

 

2) Bir ülkenin hangi malda uzmanlaşarak dış ticarete girmesi gerektiğini inceleyen bilim dalına………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… denir.

 

 

 

3) Bir uluslar arası ilişkiler disiplini olarak uluslar arası ilişkilerin hukuksal boyutunu bir disiplin içinde inceleyen ve düzenleyen bilim dalına …………………………………………………………………………………………………………..denir.

 

4) Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun oluşturduğu siyasi ve bağımsız örgüte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………denir.

 

 

 

B) Aşağıdaki sorulardan doğru olanı işaretleyiniz. (6*5)=30 Puan

 

1) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ilişkilerde kullanılan yaklaşımlardan değildir?

 

a)Realizmb)Durumsallıkc)Çoğulculukd)İdealizm

 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

 

a)İnsanb)Egemenlikc)Ülke                         d)Parti

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin temel organları arasında yer almaz?

 

a)Genel Kurulb)NATOc)Vesayet Konseyid)Sekreterlik

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin temel organlarından değildir?

 

a)AGİTb)Komisyonc)Bakanlar Konseyid)Avrupa Konseyi

 

5) Türkiye NATO’ya hangi yılda üye olmuştur?

 

a)1949b)1959c)1952                         d)1982

 

 

 

6) Uluslar arası Para Fonu'nun üye sayısı kaçtır?

 

a)186b)196c)176                           d)154

 

 

 

3-Uluslar arası Para Fonu'nu anlatınız. (20 Puan)

 

 

4-Uluslar arası aktör türleri nelerdir? Yazınız. (15 Puan)

 

 

 

5-Uluslar arası İlişkiler hangi disiplinlerden faydalanır? Yazınız. (15 Puan)

   Başarılar.

 

 2010/2011 ÖĞRETİM YILI 

ULUSLAR ARASI İİŞKİLER DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI 

 

CEVAP ANAHTARI

A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4*5)=20 Puan

 

1) Uluslar arası sistemde egemen devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına  …………… ULUSLAR ARASI POLİTİKA…………………………………denir.

 

2) Bir ülkenin hangi malda uzmanlaşarak dış ticarete girmesi gerektiğini inceleyen bilim dalına………………………………………  ULUSLAR ARASI EKONOMİ…………………………………………………………denir.

3) Bir uluslar arası ilişkiler disiplini olarak uluslar arası ilişkilerin hukuksal boyutunu bir disiplin içinde inceleyen ve düzenleyen bilim dalına …………………… ULUSLAR ARASI HUKUK…………………………..denir.

 

4) Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun oluşturduğu siyasi ve bağımsız örgüte ……………………………………………… DEVLET…………………………………………………denir.

 

B) Aşağıdaki sorulardan doğru olanı işaretleyiniz. (6*5)=30 Puan

 

1) Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ilişkilerde kullanılan yaklaşımlardan değildir?

 

a)Realizmb)Durumsallıkc)Çoğulculukd)İdealizm

 

2) Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

 

a)İnsanb)Egemenlikc)Ülke                         d)Parti

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin temel organları arasında yer almaz?

 

a)Genel Kurulb)NATOc)Vesayet Konseyid)Sekreterlik

4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin temel organlarından değildir?

 

a)AGİTb)Komisyonc)Bakanlar Konseyid)Avrupa Konseyi

 

5) Türkiye NATO’ya hangi yılda üye olmuştur?

 

a)1949b)1959c)1952                         d)1982

 

6) Uluslar arası Para Fonu'nun üye sayısı kaçtır?

 

a)186b)196c)176                           d)154

 

3-Uluslar arası Para Fonu'nu anlatınız. (20 Puan)

1944 yılı Temmuz ayında kurulmuş 27 Aralık 1945 yılında IMF anlaşma maddelerinin yürürlüğe girmesi ile faaliyete geçmiştir. Üye sayısı 186 dır.

 

4-Uluslar arası aktör türleri nelerdir? Yazınız. (15 Puan)

 

Devlet (8P) - Devlet Dışı Örgütler (7P)

5-Uluslar arası İlişkiler hangi disiplinlerden faydalanır? Yazınız. (15 Puan)

İktisat (3), Tarih(3), Hukuk (3), Felsefe(3), Sosyoloji(3)