Öğretmen Seminer Çalışmaları Tüm Dökümanlar

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Seminer Çalışmaları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Öğretmen Seminer Çalışmaları Tüm Dökümanlar

Öğretmen Seminer Çalışmaları

 

İlköğretimde Rehberlik

 

Davranış Sorunlarıyla Başetmede Kulanılacak Yöntem ve Teknikler

 

0-6 Yaş Çocukların Bedensel-Zihinsel-Ruhsal-Sosyal Gelişimleri

 

Sınıfta Etkili İletişim Becerilerinin Kullanımı

 

Etkili Öğretmenlik Eğitimi

 

Etkili Çalışma Yöntemleri ve Öğrencilere Kazandırma Yolları

 

Öğrenci Yeterliliklerini Saptamada Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

 

Öğretmen Öğrenci İlişkileri

 

Rehberlik ve Yöneltme

 

Öğrencilerin Boş Zamanı Değerlendirme Anketi

 

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

 

Kaynaştırma Eğitimindeki Öğrencilere ve Ailelere Verilecek Rehberlik Hizmetleri

 

Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi

 

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

 

Büyüme ve Gelişme Dönemleri

 

Etkili Öğrenme Yolları ve Öğrencilere Kazandırma Yolları

 

Ders Çalışma Teknikleri ve Öğrenme Verimini Geliştirme

 

İlköğretim Plânları Nasıl Hazırlanır?

 

Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine Sınıf Yönetimi Kurallarının Etkisi

 

İnsanın Artan Önemi

 

Kapak

 

Sosyal Beceri Eğitimi

 

Öğretim Metod-Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve Gelişmeler

 

Rehberliğe Dayalı Sistemle Eğitim Verimini Arttırmak

 

İlköğretim 1. ve 2. Kademe öğrencilerine uygulanan rehberlik yöntemleri

 

İlköğretim Yönetmeliği Öğrenci Başarısı İle İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi

 

Belirli Günler ve Haftalar

 

7.Sınıf-8.Sınıf Öğrencilerine Meslek Tanıtma Rogramı

 

İdeal Bir Ders Planının Bölümleri İçeriği

 

İlköğretim Okulları Müdürlüğü Görev Tanımı

 

Sınıflara Göre Öğrenci Rehberlik Hizmetleri Programı

 

Öğrencilerin Gelişimlerine Yönelik Olarak İlköğretimde Anne Baba Öğretimi

 

Öğrenci Tanıma Teknikleri

 

İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretim Programı

 

Sınıf Öğretmenlerinin Uygulayacağı Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi Tanıtımı ve Tarihçesi

 

Özürlülerde Çocuk ve Spor

 

Özel Eğitime Muhtaç Çocukların ve Engel Türlerinin Sınıflaması

 

Özürlülerin Eğitiminde Anne Baba Katılımı

 

Etkili Sunum Teknikleri