Yönetim Biçimleri Teokrasi Oligarşi Monarşi Demokrasi Cumhuriyet

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

Yönetim Biçimleri

Topluluk halinde yaşayan insanlar, aralarındaki ilişkilerin düzenli yürümesi ve karışıklıkların önlenmesi için otoriteye ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç devletlerin kurulmasını sağlamıştır.

Yönetim; Eğemenliğin nasıl kullanıldığını ifade eder; en üstün karar verme hakkı ve yetkisi demektir. Bu ülkede en son ve kesin kararı kim veriyorsa, egemenlik hakkı ona aittir. Tarih boyunca eğemenlik farklı şekillerde kullanılmıştır. Bu yönetim şekillerinin başlıcaları; monarşi, teokrasi, oligarşi ve cumhuriyettir.

Teokrasi 

Dine dayalı yönetim biçimidir. Teokratik devletler, Tanrı adına dini hüküm ve yasaları uygulayan kral ya da din adamları tarafından yönetilir. Böyle ülkelerde yasalar din kurallarına aykırı ulamaz.

Oligarşi

Bir grup, sınıf ya da ailenin hakimiyetine dayanan yönetim biçimidir. Orta Çağ'da özellikle Avrupa'da yaygın olan bu yönetim şekli günümüzde yok denilecek kadar azdır.

Monarşi

Monarşilerde egemenlik bir kişiye aittir. Bu kişi genellikle kral, padişah, hakan, imparator, şah gibi unvanlar kullanır. Egemenlik hakkını kullanan kişinin emirleri de kanun sayılır. Hükümdarlık babadan oğula geçer.

Demokrasi

Demokrasi, bir yönetim şekli gibi algılansa da gerçekte bir yaşam biçimidir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, insanların eşitliği ve özgürlüğü ön plandadır. Demokrasi başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarına sahip çıkabilen, hukuka saygılı insanların yaşam biçimidir.

Demokratik yönetimlerde bireylerin can ve mal güvenliği yasalarla güvence altına alınmıştır. İnsanlar düşünce ve kanaatlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. İstediği dine inanma ve ibadet etme hakkı vardır.

Anayasanın 2. maddesinde demokrasi vurgusu vardır.

MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Cumhuriyet

Demokrasi yönetiminin uygulama şekillerinden biri cumhuriyettir.

Cumhuriyet yönetiminde millet, egemenlik ve yönetme hakkını seçtiği temsilciler aracılığı ile kullanır.

Devlet başkanı olan kişi (cumhurbaşkanı) millet tarafından doğrudan seçilebileceği gibi, milletin seçtiği temsilciler (parlemento) aracılığla da seçilebilir.

Atatürk, cumhuriyetin demokraside bir yönetim şekli olduğunu ifade etmiştir.

Anayasamızın ilk maddesi ülkemizde cumhuriyet yönetiminin geçerli olduğunu ifade etmektedir.

MADDE 1: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

Hukuk Devleti 

Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır. Demokratik ülkelerde ülkenin yönetimi uyulacak olan kurallar, yasaklar, vatandaşların hakları, özgürlükleri ve ödevleri yazılı yasalarla düzenlenmiştir. Yöneticiler yasalara aykırı eylem ve iş yapamazlar. Böyle durumlarda ilgili yargı olanları devreye girerek hukuka aykırı işlemleri iptal eder. Örneğin TBMM'nin anayasaya aykırı bir yasa çıkarması durumunda, bu yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir. Bu durum hukukun üstünlüğünün gereğidir.