Hunlar

cavit can taşdelen tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 HUNLAR

Türk adının ne anlama geldiği konusunda pek çok görüş ileri sürülmüştür.Kaşgarlı Mahmut’a göre Türk kelimesi “olgunluk çağı”, Alman Türkolog Müller’e göre “güçlü, kuvvetli” anlamına gelmektedir.

Türkiye kelimesi, coğrafi bir terim olarak ilk defa Orta Asya için VI. Yüzyılda Bizanslılar tarafından kullanıldı. Bizanslılar, IX. ve X. yüzyıllarda ise, Asya’nın batısından Orta Avrupa’ya kadar olan bölgeye Türkiye demişlerdir. Avrupalılar ise XIII. yüzyıldan  itibaren Anadolu’ya “Türkiye” demişlerdir.

Türk toplulukları, Orta Asya’dan kuraklık, salgın hayvan hastalıkları, boylar arasındaki mücadeleler gibi nedenlerle göç etmişler, bu göçlere katılmayan Türk toplulukları ise Bü-yük Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Asya Hun Devleti hakkındaki ilk bilgilere MÖ. 318 yılında Çin ile yapılan ticari bir antlaşmada rastlamaktayız.

 

MÖ. 220 yılında başa geçen ve Hunların bilinen ilk hükümdarı olan Teoman, Hun boylarını teşkilatlandırdı ve Çin’e akınlar düzenledi. Teoman’dan sonra MÖ. 209 yılında yerine oğlu Mete geçmiştir. Mete’nin başa geçmesiyle Büyük Hun Devleti’nin en parlak dönemi başlamıştır.

MÖ. 197 yılında Çin imparatoru Kao–ti’nin 320 bin kişilik ordusunu mağlup eden Mete, Çin İm-paratorunu çok ağır koşullar içeren bir antlaşma imzalamaya mecbur bırakmıştır. Bu antlaşmaya göre, Çin bozkır bölgelerini Hun Devleti’ne terk edecek yıllık vergi ve ipek verecekti. Bu şekilde Mete, o çağda Asya kıtasında yaşayan bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplamış oluyordu.

Hun Türklerine ait meşhur “Oğuz Kağan Destanı’nda” anlatılan Oğuz Kağan’ın gerçekte Mete Han olduğu kabul edilir.