3. UYGURLAR

cavit can taşdelen tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

3. UYGURLAR

 

Uygurlar, 5. yüzyılın ikinci yarısında Selenga Irmağı civarında bir birlik oluşturdular. 6. yüzyılda      I. Göktürk Devleti’nin hakimiyeti altına girdiler 630 yılında yarı bağımsız bir halde görülen ve gittikçe kuvvetlenmeye başlayan Uygurlar, II. Göktürk Devleti kurulunca onun himayesine girdiler. 744 yılında Göktürk Devleti’ni yıkarak Ötüken’de kendi devletlerini kurdular. İlk hakanları Kutluk Bilge, Orhun nehri kıyısında Ordu–Balık şehrini kurduktan sonra Karluklara karşı yapılan harekatta öldü. Yerine geçen Moyen Çur Karlukları ve Türgişleri mağlup etti.

 

 

 

Moyen Çur’dan sonra yerine geçen Bögü, Çini kontrol ve nüfusu altına alarak bu ülkenin ticaretini ele geçirdi. Ülkesine dönerken Çin’den dört Mani rahibini de yanında getirmiştir. Bu rahiplerin telkinlerinden etkilenen Bögü Kağan 763 yılında Mani dinini ülkesinde resmi din ilan etmiştir.

 

805 yılında başa geçen Kutluk Bilge Kağan Dönemin’de Uygurlar Mani dininin etkisiyle yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başladılar. Daha sonraki kağanlar döneminde zayıflayarak 840 yılında yıkıldılar. Ve bulundukları bölgeler Moğolların egemenliğine geçmeye başlamıştır.