Doğu Akdeniz Uygarlıkları

Mustafa Akyol tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

FENİKELİLER

M.Ö. 1000'li yıllarda Lübnan dağları ile Akdeniz sahilleri arasında yaşadılar. Bu coğrafyanın tarıma uygun olmaması nedeniyle ticarete yöneldiler.

 

· Şehir devletçikleri şeklinde yaşamış ve krallıklar*la idare edilmişlerdir. Özellikle Afrika'nın batı sa*hillerine kurdukları koloniler ile Akdeniz ticaretine hakim olmuşlar, ticaret sayesinde Doğu ve Ön Asya Uygarlıklarının kültürlerini Akdeniz Havzası'na taşımışlardır.

· Tarihe en önemli katkıları, Mısır'dan aldıkları hi*yeroglifi geliştirerek, günümüz Latin Harfleri'nin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmalarıdır (22 harfli).

· Yalnız ticarete ağırlık veren Fenikeliler, askerliğe önem vermediler. Ticarette, İon ve Yunanlıları bir süre sonra karşılarında rakip olarak gördüler. Za*manla bu iki uygarlık karşısında tarih sahnesin*den çekildiler.

 

İon ve Yunanlıların gittikleri yerleri vatan say*maları, Fenikelilerin ise kâr (ticaret) anlayışı ile ha*reket etmeleri denizcilikte kalıcılığı belirleyen en önemli etken olmuştur.

 

· Fenikeliler cam ve fildişi sanatında oldukça ileri gitmişlerdir.

· M.Ö. 1200 yıllarında tarih sahnesinden çekildiler.

· En önemli koloni şehri Afrika'da Kartaca'dır.

· Çok tanrılı dine inanmışlardır.

 

İBRANİLER

 

M.Ö. 1500'lerde Sina Yarımadası ve Fırat Irmağı ara*sına yerleşen İbraniler, Sami ırkındandır. M.Ö. XIII. yüzyıllarda Hz. Musa'nın dinini kabul ettiler. Bu İbranilere 'Museviler' denmiştir. En güçlü dönemlerini Hz. Davut Dönemi'nde (tahminen M.Ö. 1024-974) yaşa*dılar, İbraniler, M.Ö. 587 devletsiz kaldılar. Daha sonra da Romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle bu toprak*lardan uzaklaştılar. 1948 yılında İsrail Devleti'ni kura*rak 2000 yıllık devletsizliklerine son verdiler.

 

· Tarihin ilk tek tanrılı dini (Semavi Din) Museviliği benimsediler.

· En önemli eserleri Süleyman Mabeti'dir