İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşıımı Konusundaki Görüşleri

Nihat Can tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adayları

Bu aratırmanın amacı, ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliğinde okuyan  

öğretmen adaylarının tamamlayıcı değerlendirme konusundaki görülerini belirlemektir. 

Çalıma 2004-2005 Öğretim yılında 108 öğretmen adayı üzerinde yapılmıtır. Veriler 

açık uçlu anket ve görüme yoluyla elde edilmitir.  Aratırma sonuçlarına göre,  

öğretmen adaylarının tamamlayıcı değerlendirmeyi kavram olarak doğru anladıkları, 

 

geleneksel değerlendirme ile karılatırarak üstün ve zayıf yönlerini belirttikleri ve 

 

kendilerinin tamamlayıcı değerlendirme hazırladıkları ve zevk aldıkları söylenebilir. Bu 

 

nedenle,öğretmen adayları sosyal bilgiler öğretiminde tamamlayıcı değerlendirmeyi 

 

kullanmayı gerekli görmülerdir.