Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Mustafa Akyol tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

 

Türkiye Kuzey Yarım Küre'de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır.

 

Türkiye'nin Matematiksel Konumu

 

Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Buna bağlı olarak;

 

Türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır

 

Güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. Bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz.

 

Ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

 

 

 

Türkiye'nin Özel Konumu

 

Türkiye'nin eski dünya karaları olan Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunur. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği taşır. Ortalama yüksekliği fazla olup (1130 m), yükseklik batıdan doğuya doğru artar. Yakın jeolojik zamanda oluştuğundan kırıklı arazisi fazladır. Bu nedenle tektonik depremler sık görülür. Maden çeşitleri fazladır. Ortadoğu ve Asya petrollerine yakınlığı, boğazlara sahip olması jeopolitik önemini artırır.

 

Türkiye'yi Çevreleyen Denizler 

 

Karadeniz 

 

Sularının Özellikleri

 

Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir.

 

Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha düşüktür

 

Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının bulunması, 200 m'nin altındaki derinliklerde deniz canlılarının yaşamını engeller.

 

Tuzluluk oranı, %o 18'dir.

 

 

 

Akıntılar

 

Karadeniz'in su seviyesinin yüksek ve tuzluluk oranının düşük olması nedeniyle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru bir üst akıntı bulunmaktadır. Marmara Denizi'nden de Karadeniz'e doğru alt akıntı bulunur.

 

 

 

Kıyı Tipi

 

Karadeniz'in Anadolu kıyıları, dağlar kıyıya paralel uzandığından genellikle dik ve yüksek kıyılar şeklindedir. Boyuna kıyı tipi özelliğindedir. Bu nedenle, Anadolu kıyılarının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark azdır.

 

Marmara Denizi

 

Sularının Özellikleri

 

Marmara Denizi sularının özelliği bakımından, Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş özelliği gösterir. Karadeniz'den olan üst akıntı nedeniyle yüzeyde %o 23 tuzluluk oranı, Akdeniz'den olan alt akıntının etkisiyle derinlerde %o 36 civarındadır.

 

 

 

Akıntılar

 

Akdeniz'in tuzlu suları alt akıntı ile Karadeniz'in az tuzlu suları ise üst akıntı ile Marmara Denizi sularına karışır.

 

 

 

Kıyı Tipi

 

Marmara Denizi kıyılarında birden fazla kıyı tipi görülmektedir. Örneğin, Istanbul ve Çanakkale Boğazı kıyılarında ria kıyı tipi, Izmit-Yalova arasında enine kıyı tipi, kuzey kıyılarında limanlı kıyı tipi görülür.

 

 

 

Ege Denizi

 

Sularının Özellikleri

 

Sularının özellikleri bakımından Akdeniz'e benzerlik gösterir. Tuzluluk oranı, Ege Denizi'nin kuzeyinde yaklaşık %o33, güneyinde ise yaklaşık %o 37 dir. 

 

Akıntılar

 

Akdeniz'in tuzlu suları alt akıntı ile Ege Denizi sularına karışmaktadır. Karadeniz'den ise Ege Denizi'ne doğru üst akıntı bulunmaktadır.

 

Kıyı Tipi

 

Ege Denizi'nin Edremit Kuşadası arası, dağlar kıyıya dik uzandığından enine kıyı tipindedir. Güneybatı Anadolu kıyıları ise (Bodrum, Marmaris, Datça) ria tipi kıyılardır.

 

Akdeniz

 

 

 

Sularının Özellikleri

 

Akdeniz sularının sıcaklığı diğer denizlerimizden daha yüksektir.

 

Bulunduğu enlem nedeniyle sıcaklık ve buharlaşma fazladır. Buna bağlı olarak, tuzluluk oranı %o 36 ilse %o 39 arasında değişir.

 

 

 

Akıntılar

 

Akdeniz'in çok tuzlu yoğun suları dip akıntı ile Marmara Denizi'ne ulaşır.

 

 

 

Kıyı Tipi

 

Akdeniz'in Anadolu Kıyıları genlikle boyuna kıyı özelliğindedir. Finike Kaş arasında Dalmaçya kıyı tipi görülür.

 

 

 

Türkiye'nin Sınırları ve Komşuları

 

Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarının toplam uzunluğu yaklaşık 11.000 km'dir. Burada Türkiye'nin kara sınırları ve komşuları incelenecektir.

 

 

 

Sınırları

 

Türkiye'nin kara sınırları yaklaşık 2753 km'dir. Irak ve Iran sınırları doğal sınır özelliği taşımaktadır. Diğer sınırlarımız yer yer bazı engellerden geçseler bile büyük çoğunluğu politik sınır özelliğindedir. En uzun sınırımız 877 km'lik Suriye, en kısa sınırımız 18 km'lik Nahçıvan sınırıdır.

 

 

 

Komşuları

 

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü özelliğindeki Türkiye, Asya'da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, Iran, Irak, Suriye, Avrupa'da Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur.