Hudeybiye Antlaşması

Zülal Beyza Bayrakdar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı, 628 martında Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır.

Hudeybiye Barış Antlaşması Önemi (Kısaca) :

1. Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını resmen kabul ettiler.

2. Barış ortamının oluşması İslamiyet'e geçişi hızlandırdı.

3. Mekke'nin fethi kolaylaştı.

HUDEYBIYE BARIŞ ANTLAŞMASI (628)

Medine'de bulunan Müslümanlar, Mekke'ye gidip hem akrabalarını ziyaret etmek, hem de hac yapmak istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed'in şehri alacağından korktular ve bu topluluğu Mekke'ye sokmak istemediler. Bu gerginliğin sonucunda Hudeybiye Barışı imzalandı. 

Buna göre;

1. Hac ziyareti ertesi yıl yapılacak.

2. Müslümanlığı kabul eden Mekkeliler Mekke'ye kabui edilmeyecek, Müslümanlıktan vazgeçerlerse Mekke'ye kabul edilecekler.

3. On yıl süreyle iki taraî arasında savaş yapılmayacak.

HUDEYBIYE ANTLAŞMASI MADDELERI

Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmayacak, iki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına el atmayacak.

Müslümanlar bu yıl Beytullah'ı ziyaret etmeksizin geri dönecekler. Gelecek yıl üç günden fazla olmamak üzere Mekke'ye gelip Beytullah'ı ziyaret edecekler. Bu üç gün süresince Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.

Müslümanlardan Kureyş'e sığınacak olursa, geri döndürülmeyecek, fakat onlardan Müslümanlara sığınanlar geri döndürülecek.

Müslümanlardan hac, Umre ve ticaret için Mekke'ye gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş tarafında Mısır'a ve Şam'a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine'ye gelenlerin de canları ve malları güven altında bulunacak.

Kureyş'ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş'in koruması altına girebilecek.

HUDEYBIYE BARIŞININ ÖNEMI

- Mekkeliler, Müslümanları ilk kez hukuken tanıdılar.

- Bu antlaşma, başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görülmesine rağmen lehine sonuçlanmıştır.

- Kureyşiiler arasında islâmiyet hızla yayıldı.

- Hz. Muhammed haccı ertesi yıl yapmaya karar verdi. Mekke'de müsiümaniar çoğalmaya başladı.

- 628 yılında bir Yahudi kenti olan Hayber fethedildi. Böylece Şam Kervan Yolu güvence altına alındı.

- 630 yılında Mekke Müslümanların eline geçti.

- Müslümanlar 631 yılında Kuzey Arabistan'da Gsssanileri yendi. (Tebük Seferi) Gassaniier Müslümanlığı kabul ettiler. Bu sefer Hz. Muhammed'in Arap Yarımadası dışında yaptığı tek seferdir.

- Hz. Muhammed 632 yılında "Veda Haca" düzenledi. Müslümanlara veda etti ve aynı yıl vefat etti.