Abbasiler dönemi

Lida İşcan tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Abbasilerin başkenti Bağdattır Abbasiler 5 asırdan fazla halifeliği ellerinde tuttular Abbasiler siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında gelişme gösterdilerZamanla siyasi hakimiyetleri zayıfladı ve Abbasi devletinin sınırları içinde yeni devletler ortaya çıkmaya başladı Bu durumda Abbasi hükümdarının islam dünyasındaki siyasi hakimiyeti giderek sembolik bir hal almaya başladı Halifelik 1258'de Moğolların Abbasi devletini yıkmasından sonra  Mısırdaki Memlük Devletinde devam etti Abbasiler Dönemi'nin sonu aynı zamanda İslam tarihinde sıklıkla kullanılan Klasik Dönem tanımının kapsadığı zamanın da sonuna denk gelir Bu dönemin sonundan kolonyalizmin  yükseldiği  19 yüzyıla kadar süren döneme Orta Çağ Dönemi terimi tercih edilir Bazı tarihçiler  bu  dönemi 19 yüzyıl  yerine  Osmanlı Devleti'nin sürdürdüğü hilafetin kaldırılışına kadar uzatır