Ülkemiz ve Dünya

Lida İşcan tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

1. KONU: KITALARIN BULUŞMA NOKTASI TÜRKİYE

 

Daha önceki ünitelerde paraleller ve meridyenler yardımıyla Türkiye’nin Dünya üzerindeki coğrafi konumunu belirlemeyi öğrendin. Peki ülkemizin sahip olduğu bu coğrafi konumunun bize sağladığı faydaları hiç düşündün mü? Yandaki resim sana bu konuda fikir verebilir.

1.Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yakın olduğu bir noktada yer almaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları vardır. Yani Türkiye bu kıtaları birbirine bağlayan bir köprü gibidir.

Türkiye bu özelliği sayesinde sanayileşmiş ve gelişmiş Avrupa ülkeleri ile petrol bakımından zengin olan Ortadoğu (Asya) ülkeleri arasında da ekonomi açısından bir köprü görevi görür. Çünkü bu ülkeler birbirleriyle olan ticaretlerini Türkiye üzerinden gerçekleştirir.

Ayrıca Türkiye, Doğu ve Batı ülkelerinin kültür özelliklerinin de yakınlaşmasını sağlamıştır. İşte bu avantajlı konumundan dolayı Türkiye tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

2.Boğazlarımız

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir ve bu denizler birbirine İstanbul ve Çanakkale boğazları ile bağlanmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu bu iki boğaz hem bizim hem de diğer ülkelerin deniz ticareti açısından çok önemlidir. Bunun nedenini yukarıdaki haritaya baktığında daha iyi anlayabilirsin. Örneğin Karadeniz’e kıyısı olan Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden kalkan bir ticaret gemisi Akdeniz’e ve okyanuslara ulaşmak için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmak zorundadır.

3.Yer altı ve yer üstü kaynaklarımız

Önceki üniteden de hatırlayacağın gibi Türkiye birçok yer altı ve yer üstü kaynağa sahiptir. Örneğin Türkiye bor, toryum, magnezyum gibi madenlerin dünyada en çok olduğu ülkedir. Ayrıca linyit, bakır, demir gibi çok kullanılan başka madenlere de sahibiz.

Bununla birlikte Türkiye deniz, göl ve akarsularımız olan su kaynakları yönünden de zengin bir ülkedir. Su kaynaklarımızdan, enerji elde etme, turizm ve çeşitli ekonomik amaçlarla yararlanmaktayız.

4.Tarım ve Hayvancılık özelliklerimiz

Türkiye, iklim ve yerşekli özelliklerinin çok çeşitli olduğu bir ülkedir. Özellikle iklim çeşitliliğinin olması ve verimli toprakların varlığı tarım ürünlerinin de çeşitli olmasını sağlamıştır. Örneğin Türkiye, fındık, tütün, incir gibi ürünlerin üretiminde Dünya çapında öneme sahiptir. Bununla birlikte önemli oranda buğday, pamuk, turunçgil, üzüm, zeytin de üretmektedir.

2. KONU: NEREDE, NİÇİN YAŞIYORUZ? NEREDE NİÇİN ÜRETİYORUZ?

Dünya’da Nüfus Dağılımı

Yukarıda Türkiye’ye avantaj sağlayan coğrafi konum, doğal kaynaklar gibi birçok özellik okudun. Bu özellikler insanların yaşamak için tercih ettiği yerlerin özelliklerindendir. Ancak Dünya’nın her yerinde bu saydığımız özellikler aynı değildir. Bu nedenle Dünya’da nüfusun dağılışında farklılıklar vardır.

Dünya üzerindeki karalara baktığında nüfusun dengeli dağılmadığını görürsün. Çünkü insanlar yerleşmek ve yaşamak için en uygun alanları tercih ederler. Bu alanların genel özelliklerini aşağıda görebilirsin:

1.    İklimin ılıman olduğu,

2.    Sanayi, tarım... vb ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu,

3.    Arazinin düz olduğu,

4.    Yağışın ve su kaynaklarının fazla olduğu

3. KONU: ÜLKEMİZİN SATTIKLARI ALDIKLARI

Önceki ünitede topraklarımız konusunda, Ege Bölgesinde kuraklık sebebiyle pamuk tarımında düşüş yaşanacağı ile ilgili bir internet haberi okudun. Okuduğun haberde pamuk üretiminin düşmesi sonucunda, Türkiye pamuk ihtiyacını nasıl karşılıyordu?

Ülkeler kendi kaynaklarının yetersiz kalması durumunda ihtiyacı olan ürünleri nasıl karşılar?

Ülkeler insanlarının ihtiyaçlarını kendi kaynaklarını kullanarak karşılar. Ancak, bazı durumlarda ülkenin kaynakları, ihtiyacı karşılamak için yetersiz kalabilir. Bu durumda ülke, ihtiyacı olan ürünleri başka ülkelerden satın alır.

Aynı zamanda ülkeler ürettikleri mallardan ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazla olan malları diğer ülkelere satarlar. Böylece başka ülkeler de kendi insanlarının ihtiyaçlarını karşılamış olur. Ülkeler arasındaki bu ticarete dış ticaret denir.

 

w  Bir ülkenin ürettiği malları başka ülkelere satmasına ihracat (dış satım) denir.

w  Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın almasına ithalat (dış alım) denir.

Ülkemiz de tarım, sanayi, madencilik gibi alanlarda ürettiği mallardan ihtiyacını karşılar, fazla olan ürünleri de diğer ülkelere ihraç eder. Kendi kaynaklarının ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda diğer ülkelerden çeşitli malları ithal eder yani satın alır.

Almanya

Bir Avrupa ülkesi olan Almanya, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Otomotiv ve demir çelik sanayiinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. 1970’li yıllarda sanayisi hızla gelişirken ihtiyaç duyduğu işçilerin büyük bölümünü Türkiye’den karşılamıştır. Bu nedenle Almanya’da çok sayıda Türk yaşamaktadır. Bu sayede Türkiye ile çok sıkı ekonomik ilişkileri vardır. Türkiye Almanya’ya hazır giyim eşyaları, otomotiv ürünleri, elektronik eşya, tütün, meyve ve sebze satmaktadır. Almanya’dan ise otomobil ve diğer taşıtlar, çeşitli makineler, plastik ürünler, eczacılık ürünleri almaktır.

 

 

İngiltere

Bir Batı Avrupa ülkesi olan İngil-tere, 18.yüzyılda demir ve kömür yataklarının varlığı sayesinde hızla sanayileşti ve gelişti. Sanayileşmeyle birlikte doğan hammadde ihtiyacını uzak ülkeleri sömürgeleştirerek karşı-lamıştır. II. Dünya savaşından sonra birçok sömürgesini kaybetse de halen Dünya’nın en büyük sanayi devlet-lerindendir. Türkiye İngiltere’ye otomo-tiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, elektronik eşya, yarı işlenmiş ürünler (deri, kağıt), meyve, sebze satmakta-dır. İngiltere’den ise petrol ürünleri, eczacılık ürünleri, otomobil ve taşıtlar, uçak ve çeşitli makineler almaktadır.

Fransa

Avrupa’nın batısında yer alan ve hem Atlas Okyanusu’na hem de Akdeniz’e kıyısı olan Fransa, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle Dünya’da en çok turist çeken ülkelerdendir. Fransa, özellikle ikinci Dün-ya Savaşı’ndan sonra hızlı bir sanayileşme ve gelişme dönemine girmiştir. Sanayinin yanı sıra modern yöntemlerle tarım faaliyetleri de yapılmaktadır.

Türkiye Fransa’ya otomotiv ürünleri, hazır giyim eşyaları, elektronik eşya, çeşitli meyve ve sebzeler satmaktadır. Fran-sa’dan ise otomobil ve diğer kara taşıtları, çeşitli makineler, haberleşme cihazları, kimyasal ürünler, kozmetik ürünler, demir-çelik ürünleri, uçak ve savunma sanayi ekipmanları almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuzey Amerika kıtasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, 300 milyondan fazla nüfusu ve 9,5 milyon km2 olan (Türkiye’nin 11 katı)’yi geçen yüzölçümüyle dünyanın dördüncü büyük ülkesidir. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ABD, aynı zamanda önemli bir enerji üreticisidir. Ancak sanayileşmenin yoğunluğu nedeniyle enerji üretimi, tüketimi karşılayamamaktadır. Günümüzün en çok ithalat ve ihracat yapan ülkesidir. Bu nedenle hem Türkiye ile hem de diğer ülkelerle önemli ticari ilişkileri vardır.

Türkiye ABD’ye hazır giyim eşyası, demir-çelik, tütün, meyve-sebze satmak-tadır. ABD’den ise uçak-helikopter, ha-berleşme cihazları, elektrikli cihazlar (Bilgisayar), Tıbbi malzemeler almaktadır.

4. KONU: TUNA’DAN ALTAYLARA BÜYÜK BİR MİLLET

w     Sence Türklerin yaşadığı tek ülke Türkiye midir?

w     Türkiye dışında yaşayan diğer Türklerle kültürel benzerliklerimiz var mıdır?

Berke, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında televizyondaki programı izliyordu. Türk Cumhuriyetlerden gelen çocuklar kendi ülkelerinin geleneksel danslarını sergiledi. Daha sonra muhabir gösteri yapan çocuklardan biri ile röportaj yapmaya başladı. Muhabirin sorduğu sorulara çocuk yanıt vermeye başlayınca Berke çok şaşırdı. Çünkü çocuğun konuştuğu dil Türkçe’ye çok benziyordu. Berke bu dili babasına sordu. Babası da Berke’ye “Bu dil Azericedir oğlum. Azerilerle aramızda hem dil hem de kültürel özellikler olarak birçok benzerlik vardır. Üstelik bu benzerlikler sadece Azerbaycan Türkleri ile değil; Orta Asya’da, atalarımızın geldiği topraklardaki Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Türklerle de görülür” dedi.

w     Türk cumhuriyetlerinde dil konusundaki benzerliklerimizi aşağıdaki Azeri atasözlerinde bulabilirsin.

Aynı atadan sözler

Azeri Türkçesi ile

w          Milçek bir şey deyil amma ürek bulandırır.

w          Arife bir işare kifayetdir.

w          Yahşılığı ele, at daryaya, balıg bilmese de halıg biler.

w          Ağlamayan uşağa süd yohdur.

w          Bilmemek ayıb deyil, soruşmamag ayıptır.

w          Ag pulu gara gün üçün yigartar.

w          Ucuz etin şorbası olmaz.

Türkiye Türkçesi ile

w          Sinek küçüktür ama, mide bulandırır.

w          Arife tarif gerekmez.

w          İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir.

 

w          Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

w          Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

w          Ak akçe kara gün içindir.

w          Ucuz etin suyu yavan olur.

Ticari İlişkilerimiz

Türk Cumhuriyetler ile ekonomik ilişkilerimiz gelişmektedir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki internet haberini okuyabilirsin. Ayrıca artan ithalat ve ihracat değerlerimizi gösteren aşağıdaki tablo ve grafikleri inceleyebilirsin.

 

AZERBAYCAN

KAZAKİSTAN

KIRGIZİSTAN

ÖZBEKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

İTHALAT

(milyon $)

95

346

2

85

97

İHRACAT

(milyon $)

230

118

20

82

120

 

Yukarıdaki tabloda gördüğün gibi Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleriyle dış ticaretinde Azerbaycan ve Kazakistan ilk sıralarda geliyor. Türk Cumhuriyetleriyle dış ticaretimizdeki ürünler ise şöyle:

5. KONU: DÜNYA’NIN ORTAK DİLİ

 

w     Dünya’da farklı dilleri konuşan, farklı kültüre sahip insanların ortak noktaları neler olabilir?

w   Ortak ilgi alanları olarak hangi faaliyetlerde bulunabilirler?

 

Babası ile birlikte sinemaya giden Yağız yolda İzmir Fuarı ile ilgili afişi görünce merak etti ve babasına sordu.

Babası: “İzmir Enternasyonal Fuarı her yıl birçok ülkeden gelen konukları ağırlayan, hem İzmir hem de Türkiye için tanıtım açısından büyük önem taşıyan organizasyonlardan biridir.” dedi.

Eve döndüklerinde Yağız, İzmir Fuarı ile ilgili olarak internette araştırma yaptı ve aşağıdaki haberi buldu. Haberi oku ve soruları yanıtla.