Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

betül akman tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KULLANIM  AMAÇLARINA  GÖRE  HARİTALAR

                Her  haritanın  hazırlanış  amacı  farklıdır. Değişik  özellikleri  dikkate  alınarak  hazırlanan  haritalar , kullanım  amaçları  açısından  farklı  isimler  alır. Haritalar  kullanım  amaçlarına  göre  iki  bölüme  ayrılır :

1 – GENEL  HARİTALAR : Yaygın olarak  kullanılan atlas  ve  duvar haritaları genel  haritalardır. Genel  haritalar da   kendi  içinde  bazı  gruplara  ayrılır :

       A – SİYASİ  VE  İDARİ  HARİTALAR : Ülkelerin , çeşitli  siyasi  ve  askeri  blokların  ve  kıtaların  sınırlarını  gösteren  haritalar  SİYASİ  HARİTA , ülke  içindeki  il , ilçe , kasaba  ve  köy  gibi  idari  birimler  arasındaki  sınırları  gösteren  haritalara da  İDARİ  HARİTALAR  denir.

       B – BEŞERİ  VE  EKONOMİK  HARİTALAR: Nüfus  miktarını , nüfus  dağılışını , insanların  milliyetlerini , dinlerini , dillerini , kültürlerini  ve  yaşam  biçimlerine  ait  özelliklerinin  dağılışını  gösteren  haritalara  BEŞERİ  HARİTALAR  denir. İnsanların  ekonomik  faaliyetlerini  ve  ekonomik  faaliyete  konu  olan  mal  ve  hizmetlerin  dağılışını  gösteren  haritalara  ise  EKONOMİK  HARİTALAR  denir.

       C – FİZİKİ  HARİTALAR : Yeryüzü  şekillerinin  yükselti  ve  eğim  gibi  özellikleri  ile  dağ , ova , plato , vadi , göl  gibi  ünitelerin  dağılışını  gösteren  haritalardır. Yükseltiler  ancak  fiziki  haritalardan  tespit  edilebilir. İki  nokta  arasından  çıkartılabilecek  yükselti  profili  yine  fiziki haritalardan  çıkartılabilir. Yükselti  ve  derinlik  basamakları  renklerle  gösterilir. Derinlik  basamakları  mavinin  tonları  ile , yükselti  basamakları da  yeşil , sarı  ve  kahverengi  ile  gösterilir.                

2 – ÖZEL  HARİTALAR : Bu  tür  haritalar , genel  amaçlardan  ziyade  konunun  uzmanları  tarafından  özel  amaçlar  için  hazırlanmış  haritalardır. Herhangi  bir  alanın  jeolojisini , toprak  türlerini , iklim  bölgelerini , bitki  örtüsünü , sıcaklık , basınç , rüzgar  ve  yağış  gibi iklim  elemanlarının  dağılışını , ulaşım  yollarını , turistik  yerlerin  dağılışını  vb.  özellikleri  yansıtan  haritalardır.