Lidya Tarihi

melike koçak tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 


LİDYA TARİHİ

Kökenleri konusunda kesin birsey söylenilemeyen Lidyalılar'ın oturdukları yerlere MÖ 2.. Bin yıldan once geldikleri Bilim adamlarının Ortak görüşüdür. Dilleri nedeniyle Hint-Avrupa kökenli oldukları düşünülmektedir. Sonraları Lidce konuşan met halk kütlesinin MÖ 2000 ya da daha Erken Bir tarihte Hititler'den ayrıldığı sanılır. Buna karşılık Lidya'da hic olmazsa Kalkolitik çağdan başlayarak Rastgele Bir halk kitlesinin oturduğu kesindir. Lidyalı'lar Rastgele halkla kaynaşmış gibidir. Herodotos'tan öğreniyoruz ki "Yunanlıların Lidya diye bildikleri Ülkede eskiden, Maionlar adında, Lidlerden farkli, AMA onlara tümüyle Yabancı olmayan baska Bir halk yaşardı. Lidler, Maionları yenip topraklarını alınca Onlar da seni Denizi geçip batıya kaçtılar ya da Kalıp yenenlere boyun eğdiler ". MÖ 7.YY 'ın tip yarışı Içinde Birdenbire Parlayan Lidya Krallığı, Önasya dünyasının en Ilginç kültürlerinden biridir. Ayşe krallık ne TAM anlamıyla Doğulu, ne de TAM anlamıyla Batılı devletlere Benzer; onun Iki bloğun Siyasal ve kültürel etkilerinden oluşmuş Yeni Bir Anadolu Krallığıdır. Kaynaklara edat Lidya'da Üç Ayri sülale hüküm sürmüştür:. Atyadlar, Heraklidler (Tylonidler) ve Mermnadlar Herodotos ' bir edat Atyadlar sülalesi Atys'in Oğlu Lydos Ile baslar fakat Lydos'tan Goal kralların sıraları ve Hatta adları safra kesin degildir. Ayşe da 2.bin Yilin ikinci yarışı Içinde yaşanmış olması gereken Atyad sülalesi krallarının gerçekte var olmadığı, tum Eski Çağ toplumlarındaki hazırsındır, Lidyalılar'ın Eklendi çok Eski Bir geçmişe Sahip OLMA istedikleri sonucunda ortaya çıktığı fikrinin oluşmasına NEDEN olmuştur. Ama met hanedana ait Bir kral gönderen Adı 'Meles' Hitit kayıtlarında geçmektedir. Sardes'te yapilan kazılar Son Tunç Çağı'nda (MÖ 1400-1200) Lidyalılar'ın, Yunanistan'dan gelip Batı Anadolu'ya yerleşen Mikenlerle ticaret yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Hitit arşivlerine edat Hitit İmparatoru Tudhaliya IV (MÖ 1250-1220) "Assuwa Konfederasyonu" adıyla birleşerek kendine karsı GELEN Bir Takım devletlere sefer yapmis, met ülkeleri yıkıma uğratmıştır. Nitekim Arkeolojik kazılar 2.bin Yilin sonlarında Bir düşman guç tarafmdan yakılıp yıkıldığını göstermiştir. Atyadlar'ı izleyen Heraklidler sülalesi Lidya'da 505 Yıl egemen olmuştur. Başlangıcı MÖ 1192 yıllarına uzanır. Ayşe Tarih spyware İpucu-Avrupa kabilelerinin Boğazlar sale by Anadolu'ya Göç ettikleri ve Büyük Hitit İmpartorluğu'nun ortadan kalktığı Yıllardır. Met sülaleye Grekler'ce tanrı Herakles'le ilişkiye getirelerek "Heraklidler", Lidyalılarca kahramanları Tylos ya da Tylon'un adından "Tylonidler" ADI verilmiştir. Tylon'un Batı Anadolu'ya spyware GELEN Hint-Avrupa'lı Thraklar'ın Bir'in boyunca getirilmiş olması olasıdır.Heraklidlerin daha once bahsettiğimiz Maionlar'a eşitliği ve Demir Çağı'nın başlarında Sardes'e "Hyde", ülkeye de "Maionia" Adını verdikleri birine sürülmüştür. Çunku oğlu Heraklid kralı Kandavles'in adının Maionca Olduğu Kabil edilmektedir. Ayrıca MÖ 1000 yıllarında Maionia denilen Lidya 'da Çanak-çömlekçilikte Yeni Bir boyalı geometrik biçim meydana gelmiştir ve met Demir Çağ Lidyasında Yüksek Bir Kultur ve artistik faaliyet olduğunun kanıtıdır. Daha Goal Mermnadlar denen hanedanın tür kralı Gyges'in MÖ 685 yilinda Lidya tahtına çıkışıyla ilgili oldukça heyecanlı asil Öykü baslar. Karısının güzelliğine hayranlığını kanıtlama derdindeki Kandavles'in kuşkulu Dostu Gyges'e yatmaya hazırlanan karısını gizlice seyrettirmesi ve Eklendi çok kızan Kraliçe'nin kocasını öldürsün diye Gyges'ı gizliden gizliye zorlamasıyla Gyges Kandavles'i öldürür ve kraliçeyle evlenerek Tahta Geçer. Böylece 141 Yıl sürecek Olan Mermnad egemenliği baslar. Lidyalılar Eski Önasya 'da Birinci önem kazandılar ve Özgün Eserler yarattılar derecede. (MÖ 587-546) sırayla Gyges, Ardys, Sadyattes, ve Kroisos Lidya devletini yönettiler Alyattes. Ayşe dönemde Lidya'nın zenginleşmesi ve güçlenmesi de Altın madeninin bulunması, işlenmesi ve ticaretin yapılması Eklendi çok onemli Bir faktördür.Ayşe saydığımız kralların tür adımda, guç politikasının silahı olarak ekonomik Resources kullandıkları sanılır. Tür sikkelerin ortaya çıkışının asker ücretlerinin ödenmesiyyle ilgili Olduğu safra düşünebilir. Gyges tarihe geçince Yunan kentlerine karsı Askeri girişimlerde bulundu ve Kuzeyden GELEN Kimmer tehlikesiyle uğraştı. Ve onlari yenilgiye uğrattı. Fakat ikinci Kimmer saldırısına dayanamayacak Sardes'in yııkımıyla sonuçlanan savaşta Oldu. Ayşe dönemde Yunanistan'la ticaret İlişkileri Eklendi çok gelişmiştir. Gyges'ten Goal GELEN krallar döneminde de Kimmer akınları kadar devam edebiliriz etti. Fakat bunlara karsı Lidya devleti Çok İyi direndi ve met da ne denli Güçlü ekonomisinin oldugunu gösterir. YINE Gyges'ten Goal GELEN krallar Yunan kent devletlerine saldırılar düzenlediler. Alyattes Lidya tarihinin en büyük yeniliği kişisi ve Mermnad hanedanının en Etkin kralıdır. Batı And kıyılarını ele geçirdi ve Batı And'ın Kuzey Kuzey kısmını elinde bulunduran Kimmerleri Kızılırmak'ın ötesine sürdü ve met sayede LidyaKrallığı'nın Gücü spyware boyutlara ulaştı.Kuzeyli barbarlardan zara Gorup zayıflayan Phrygia Lidya'ya bağlandı.Bu dönemin onemli olaylarından Biri de nedeni PEK Bilinmeyen Lidya-Med savaşıdır. Sonuçta Kızılırmak onun Iki Devlet arasına Sınır Kabul Edildi. Alyattes Lidyalılar'la Grekler arasındaki ilişkilere Eklendi çok par Verdi; Miletos'ta Iki Tapınak insa ettirdi; Delphi'deki kehanet merkezine armağanlar yolladı; Korint tiranı Periandros Ile Dostluk İlişkileri kurdu. Ayşe kraldan itibaren Grek etkisi auction Bir sekilde görülmeye baslar, Hellenleşme BUNU izleyen döemlerde büyük boy Bir hıız gösterir. MÖ 560 yilinda Oğlu Kroisos Başa geçti ve babasından devraldığı Güçlü ve Zengin Devlet sayesinde ününü tum Eski Çağ dünyasına duyurdu. İçerdeki Taht kavgasını sona erdirdikten Goal Ephesos 'a yöneldi ve tum Grek kentlerine egemen Oldu. Ephesos 'taki Artemis tapınağını tekrardan insa ettirdi. Kroisos döneminde Lidya devleti zenginliğinin ve kültürel gelişiminin doruğuna ulaştı. Dillere destan zenginligi kaynağını bağlı bölgelerden alınan haraçlar, Ticari gelirler ve ülkenin dogal zenginliklerinden alıyordu. MÖ 6.yy 'ın ortalarında beliren Pers tehlikesini Gören ve önlemler Alan Kroisos Sardes yakınlarına GELEN Pers ordusuyla karşılaştı ve yenildi.Sonuçta İranlılar tum Anadolu'ya Hakim oldular ve Lidya devleti Tarih sahnesinden silindi