6.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı

Devrim tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Maddenin Tanecikli Yapısı 6.sınıf

Maddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük olan yapı taşlarına “atom” denir. Atom kelimesi Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelir.

Atomlar küre şeklindedir. 

Aşağıda bazı atom modelleri verilmiştir:

 

 

 

 

 

Atomların yapısında atomdan daha da küçük tanecikler bulunur. Bu tanecikler; ‘proton’, ‘elektron’ ve ‘nötron’dur.

 

 

 

 

 

 

 

TARİH BOYUNCA ATOM KAVRAMI :

 

DEMOCRİTUS :

Maddenin küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk kişi, Yunanlı filozof “Democritus”dur. Democritus’a göre bütün maddeler aynı tür (özdeş) atomlardan oluşuyordu. Maddelerin farklı görünmesinin sebebi, atomların farklı şekilde dizilmesiydi.

 

JOHN DALTON :

İngiliz bilim adamı Dalton’a göre; maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bölünemez. Bir maddenin bütün atomları aynıdır. Farklı maddelerin atomları da farklıdır.

 

J.J.THOMSON :

Atomun yapısında atomdan daha da küçük parçacıkların olduğunu keşfetti. Yaptığı çalışmalar sonucunda atomu, içinde erik parçacıkları bulunan bir pudinge benzetti.

 

ERNEST RUTHERFORD :

Thomson’un bulduğu küçük parçacıkların atomun içinde değil atom merkezinin (çekirdek) etrafında dolaştığını ileri sürdü. Rutherford atom için geliştirdiği modeli, Güneş’in etrafında dönen gezegenlere benzetti.

 

NİELS BOHR :

Danimarkalı bilim adamı Bohr, elektronların atomun çevresinde belirli yörüngeler izlediğini belirtti.

 

 

* Bugün kullanılan atom modeli “Bulut modeli”dir. Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirdeğinde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdeğinin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTLER :

 

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere “element” denir.

Örnekler : Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir.

 

* Farklı cins atomlar içeren maddeler, element olamaz.

 

 

SORU : Aşağıda verilen madde modellerinden hangisi element değildir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM : A,B ve C seçeneklerindeki madde modellerini incelediğimizde bu modellerin aynı cins atomlardan oluştuklarını görürüz. Ancak D seçeneğindeki modelde farklı cins atomlar olduğu için bir element olamaz. 

 

BİLEŞİKLER :

 

Aynı tür atomlardan oluşan maddelere element dendiğini öğrendik. O halde farklı cins atomlardan oluşan maddelere ne ad verilir?

 

Doğada; tuz, su, sabun, şeker, alkol gibi farklı cins atomlar içeren pek çok madde vardır. Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere “bileşik” denir.

 

 

SORU : Aşağıdaki madde modellerinden hangisi bileşik değildir?

 

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM : A, B ve D seçeneklerindeki modelleri incelediğimizde farklı cins atomlardan oluştuklarını görürüz. Ancak C seçeneğindeki model, aynı cins atomlardan oluşmuştur. Dolayısıyla A, B ve D seçenekleri bileşik, C seçeneği ise elementtir.

 

 

 

 

MOLEKÜLLER :

 

Birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom gruplarına “molekül” denir.

 

Moleküller 2’ye ayrılır :

• Element molekülü

• Bileşik molekülü

 

 

ELEMENT MOLEKÜLLERİ :

 

Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere “element molekülü” denir.

 

Element moleküllerine örnekler :

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ :

 

Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere “bileşik molekülü” denir.

 

Bileşik moleküllerine örnekler :

 

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER :

 

Günlük hayatımızda çeşitli etkiler sonucunda maddelerde bazı değişimler olduğunu görürüz. Örneğin bir kağıdı yaktığımızda kağıdın kül olduğunu, bir buz parçasını sıcak bir yere koyduğumuzda buzun eridiğini, annemizin çeşitli sebzeleri pişirerek yemek yaptığını hepimiz görmüşüzdür.

Maddelerde meydana gelen değişimler 2 grupta incelenebilir:

• Fiziksel değişmeler

• Kimyasal değişmeler

 

FİZİKSEL DEĞİŞMELER :

 

Maddenin yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen değişmelerdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Fiziksel değişmeler sonucunda maddenin kimliği değişmez.

 

ÖRNEKLER :

 

• Buzun erimesi

• Kağıdın yırtılması

• Tebeşirin toz haline getirilmesi

• Küp şekerin ezilerek toz şeker haline getirilmesi

• Suyun donması

• Çaydanlıktaki suyun buharlaşması

• Camın buğulanması

• Akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönüşmesi

• Altından bilezik yapılması

• Odunun kırılması

• Camın kırılması

• Yemek tuzunun suda çözünmesi

• Yoğurttan ayran yapılması

• Bakırdan tencere yapılması

• Havucun rendelenmesi

 

KİMYASAL DEĞİŞMELER :

 

Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelerdir. Kimyasal değişmeler sonucunda maddenin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişmeye uğrayan maddeler eski haline döndürülemez. 

 

ÖRNEKLER : 

 

• Kömürün yanması

• Sütten yoğurt ve peynir yapılması

• Demirin paslanması

• Meyvelerin çürümesi

• Un ve sudan hamur yapılması

• Kumdan cam yapılması

• Ekmeğin küflenmesi

• Kabartma tozunun üzerine limon sıkılması

• Canlıların ölmesi

• İnsanın sindirim ve solunum yapması

• Bitkilerin fotosentez yapması

• Üzüm suyundan sirke yapılması

• Doğalgazın yanması

• Dişlerimizin çürümesi

• Yumurtanın haşlanması

• Gümüşün açık havada zamanla kararması

 

NOT : Kimyasal değişmeler sonucunda hem maddenin görünümü değişir hem de yeni maddeler oluşur.

 

HAL DEĞİŞİM OLAYLARI

 

Bir maddenin dışarıdan ısı (enerji) alarak veya dışarıya ısı (enerji) vererek bir halden başka bir hale geçmesine; “hal değiştirme” denir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIŞIMLAR :

 

Elementlerin aynı cins atomlardan, bileşiklerin ise farklı cins atomlardan oluştuğunu öğrendik. Peki, hem farklı cins atomlardan hem de farklı cins moleküllerden oluşan maddelere ne ad verilir?

 

Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere “saf madde” denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir.

 

Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşan maddelere “karışım” denir. Karışımlar saf olmayan maddelerdir.

 

Karışım modellerine örnekler :

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIŞIM ÇEŞİTLERİ :

 

HOMOJEN KARIŞIMLAR :

 

Dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır. Homojen karışımlara “çözelti” adı verilir.

 

Örnekler : Tuzlu su, şekerli su, kolonya, hava, metal para vb.

 

HETEROJEN KARIŞIMLAR :

 

Her tarafında aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.

 

Örnekler : Çamurlu su, kumlu su, tebeşir tozu katılmış su, ayran, zeytinyağlı su vb.

 

 

 

MADDELERİN KATI, SIVI, GAZ OLARAK 

SINIFLANDIRILMASI :

 

 

Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye “madde” denir.

 

Çevremizde gördüğümüz maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILARIN ÖZELLİKLERİ :

 

 

 

• Katı hali, maddenin en düzenli halidir.

• Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.

• Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.

• Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.

• Katılar sıkıştırılamaz.

 

 

 

SIVILARIN ÖZELLİKLERİ :

 

 

 

• Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.

• Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır.

• Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.

• Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Sıvıların belirli bir hacmi vardır.

• Sıvılar, akışkandır.

• Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.

 

 

 

GAZLARIN ÖZELLİKLERİ :

 

 

 

• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.

• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.

• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.

• Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.

• Gazlar, uçucudur.

• Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.