6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Konu Anlatım

Devrim tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

 

YERYÜZÜNDE YAŞAM

 

COĞRAFİ KONUM 

 

 

 

Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum, ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

 

 

 

1- MATEMATİK KONUM 

 

 

 

Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç pa­raleline (Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenvvich) göre olan konumuna matematik konum denir. 

 

 

 

Matematik Koordinatlar 

 

 

 

Paralel ve Özellikleri

 

 

 

 

 

Ekvator'a paralel olarak geçtiği düşünü­len dairelere paralel denir.

 

 

 

Başlangıç paraleli (0°) ve en büyük para­lel dairesi Ekvator'dur.

 

 

 

Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktalarınbirleştirilmesiyle elde edilen ve Dünya'yı

 

 

 

ortasından çevreleyen en geniş paralel dairesine Ekvator denir.

 

 

 

Ekvator'un kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.

 

 

 

Ekvator yıl boyunca gece ile gündüz eşit­liğinin yaşandığı, çizgisel hızın en fazla, yer çeki­minin en az olduğu paralel dairesidir.

 

 

 

Paraleller, Ekvator'dan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizilir.

 

 

 

90 tane Kuzey Yarım Küre'de, 90 tane Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 ta­ne paralel dairesi vardır.

 

 

 

Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kı­salır ve kutuplarda nokta şeklini alır.

 

 

 

 

 

Bazı paralel dairelerinin özel isimleri var­dır.

 

 

 

0° paraleli

 

 

 

Ekvator

 

 

 

23°27' kuzey paraleli

 

 

 

Yengeç Dönencesi

 

 

 

23°27' güney paraleli

 

 

 

Oğlak Dönencesi

 

 

 

66°33' kuzey paraleli

 

 

 

Kuzey Kutup Dairesi

 

 

 

66°33' güney paraleli

 

 

 

Güney Kutup Dairesi

 

 

 

90° kuzey paraleli

 

 

 

Kuzey Kutup Noktası

 

 

 

90° güney paraleli

 

 

 

Güney Kutup Noktası

 

 

 

 

 

Birbirini takip eden iki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir ve yaklaşık 111 km'dir.

 

 

 

Meridyen ve Özellikleri

 

 

 

 

 

Bir kutup noktasından diğer kutup nokta­sına uzanan, Ekvator ve paralelleri dik olarak ke­sen yarım çemberlere meridyen denir. Meridyen­ler, 360° olan Ekvator çemberinin birer derecelik aralıklara ayrılmasıyla oluşturulmuştur.

 

 

 

Başlangıç meridyeni  (0°),  İngiltere'ni başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich Gözlem Evi'nden geçer.

 

 

 

Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, batısında kalan meridyenlere batı meridyenleri denir.

 

 

 

180 tane doğuda, 180 tane batıda olma üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.

 

 

 

Dünya'nın şeklinden dolayı tüm meridyenler kutup noktalarında birleşirler ve birbirlerini kesmezler. Buna bağlı olarak tüm meridyenleri uzunlukları aynıdır.

 

 

 

İki meridyen arasındaki uzaklık, sadece Ekvator üzerinde 111 km'dir. Bu uzaklık, Dürya'nın şeklinden dolayı kutuplara gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sıfır olur.

 

 

 

İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki uzaklık azaldığı hâlde zaman farkı değişmez.

 

 

 

Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Çünkü aynı meridyen üzerindeki bütün noktalar Güneş'in karşısında aynı anda geçerler.

 

 

 

Meridyenler, Dünya üzerindeki herhangi bir yerin matematik konumunun belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca meridyenler yardımıyla; Dünya üzerinde iki yer arasındaki yerel saat farkı da bulunabilir.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI

 

 

 

 

 

Kuzey Yarımküre'nin Orta Kuşağı'nda yer alır.

 

 

 

Başlangıç Meridyeni'nin (Greenvvich) doğusundadır.

 

 

 

En kuzeyi (42° Kuzey) ile en güneyi (36° Kuzey) arasındaki kuş uçuşu uzaklık, yak­laşık 666 km'dir (42° - 36°=6° 6x111 =666 km).

 

 

 

En doğusu (45° Doğu) ile en batısı (26° Doğu) arasında, 76 dakikalık zaman farkı vardır(45°-26°= 19° 19x4'=76').

 

 

 

Orta Kuşak'ta yer aldığı için yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.

 

 

 

Kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürürken, güneyden esen rüzgarlarise hava sıcaklığını arttırır. 

 

 

 

2- ÖZEL KONUM 

 

 

 

Dünya üzerinde bir yerin veya bir ülkenin kıtalara, okyanuslara, denizlere, işlek ticaretyollarına, boğazlara, kanallara, ekonomik ve siyasi teşkilatlara, komşularına göre konu­mu ile yer şekilleri ve yükselti özellikleri o yerin özel konumunu belirler.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARI

 

 

 

 

 

Üç kıtanın (Asya, Avrupa, Afrika) birbirine en yakın olduğu yerde bulunur.

 

 

 

Üç tarafı denizlerle (Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz) çevrili bir yarımadadır. MarmaraDenizi'ne sahiptir.

 

 

 

Önemli ticaret yollarına ve boğazlara sahiptir (İstanbul ve Çanakkale Boğazları). Bu durum

 

 

 

Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmıştır.

 

 

 

Gelişmiş Avrupa ülkeleri ile zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri arasın­da yer alır.

 

 

 

Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).

 

 

 

Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar.

 

 

 

Sıcaklık ortalamaları batıdan doğuya gidildikçe azalır.

 

 

 

Yer şekillerinin çeşitli olması, farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olur.

 

 

 

Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle, tarihsel ve kültürel bakımdan çok zengindir. 

 

 

 

COĞRAFYA 

 

 

 

Yeryüzünde oluşan olayları, bu olayların nasıl meydana geldiğini, nerelerde dağılım gösterdiğini ve oluşturduğu sonuçların çevresine veinsanlara etkilerini inceleyen bilim dalına coğrafya denir.

 

 

 

 

 

Coğrafya başlıca iki bölüme ayrılır:                                   

 

 

 

          1. Genel coğrafya      2. Yerel coğrafya                                   

 

 

 

1. Genel Coğrafya Kendi içinde ikiye ayrılır:

 

 

 

     a)Fiziki Coğrafya: Yeryüzü şekillerini, dünyadaki iklim çeşitleri ve bitki örtüsü çeşitliliğini,  dünyanın şekli ve şeklinin sonuçlarını inceler.

 

 

 

     b)Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: Dünya üzerinde var olan insan topluluklarını, bu insanların çevre ile ilişkilerini, ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca insanı ve ekonomik faaliyetleri inceler.

 

 

 

2. Yerel Coğrafya: Dünya üzerinde herhangi bir alandaki tüm coğrafi olayları birlikte inceler. Bu alan kimi zaman bir ülke, kimi zaman bir bölge olabilir.

 

 

 

 

 

HARİTA BİLGİSİ

 

 

 

 

 

Dünyanın tamamının ya da belli bir kısmının kuşbakışı olarak ve belirlenmiş bir ölçek oranında küçültülerek bir düzleme aktarılmış haline harita denir.

 

 

 

Harita çizilirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 

 

 

Haritayı hangi amaç doğrultusunda kullanacağımızı belirlemeliyiz.

 

 

 

Bu amaç doğrultusunda bize uygun olan ölçeği seçmeliyiz.

 

 

 

Haritaya uygun bir isim koymalıyız.

 

 

 

Yönleri düzgün biçimde kullanabilmek için, daima kuzeyi gösterir bir yön oku kullanmalıyız.

 

 

 

Lejand bölümü olmalıdır.

 

 

 

 

 

Lejand: Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tablodur.

 

 

 

 

 

Plan: Plan en ayrıntılı haritalardır. Küçük alanlara ilişkin detaylı bilgi verir. Okullar, alışve­riş merkezleri, parklar plan ile gösterilirler.

 

 

 

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe uymadan kabataslak çizimine denir. Ölçeksiz olduklarından harita değildir. Çoğu zaman bir yerin adresini tarif etmek için kullanılır.

 

 

 

Uyarı: Planlarda ve haritalarda belli bir ölçeğe göre küçültme yapılırken kroki­lerde ölçek yoktur.

 

 

 

HARİTA ÇEŞİTLERİ

 

 

 

 

 

 

 

I. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

 

 

 

Haritalar kullanım amaçlarına göre iki bölüme ayrılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

A)  Genel Haritalar

 

 

 

Toplumun her kesimi tarafından kullanılan haritalardır. Topografya haritaları, atlas haritaları, duvar haritaları, ansiklopedik haritalar, şehir haritaları ve turist haritaları bu gruba girer.

 

 

 

 

 

 

 

1-  Fiziki Haritalar:

 

 

 

Yer şekillerini (dağ, ova, plato, vadi vb.) gösteren haritalardır.

 

 

 

2-  Siyasi ve İdari Haritalar:

 

 

 

Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır. Ülke içindeki il, ilçe, kasa­ba ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara da idari haritalar denir.

 

 

 

3-  Beşeri ve Ekonomik Haritalar:

 

 

 

Nüfus miktarını, dağılışını, yoğunluklarını, göçleri, insanların milliyetlerini, dinlerini, dil­lerini, kültürlerine ait özelliklerin dağılışını gösteren haritalara beşeri haritalar denir. İnsanların ekonomik faaliyetlerini ve bu ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerek­li olan mal ve hizmetlerin dağılışını gösteren haritalara ekonomik haritalar denir.

 

 

 

 

 

 

 

B)  Özel Haritalar

 

 

 

Bu tür haritalar herhangi bir konuyu detaylarıyla gösteren, dolayısıyla uzmanlaşma isteyen haritalardır. Belirli bir alanda uzmanlaşmış kişi ya da kuruluşların özel amaçları için hazırlanmış jeoloji, meteoroloji, toprak, bitki örtüsü gibi haritaları kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

II. Ölçeklerine Göre Haritalar

 

 

 

 

 

 

 

A) Büyük ölçekli Haritalar

 

 

 

Büyük ölçekli haritalarda, yeryüzü şekilleri daha az küçültülerek düzleme aktarıldıkların­dan daha fazla ayrıntı gösterirler.

 

 

 

 

 

 

 

1- Plan: Ölçekleri 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Planların ayrıntı gösterme gücü daha fazladır.

 

 

 

 

 

 

 

2- Topografya haritaları:

 

 

 

Ölçekleri 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

B)  Orta Ölçekli Haritalar

 

 

 

1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen haritalardır. Duvar haritaları orta ölçekli haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

C)  Küçük Ölçekli Haritalar:

 

 

 

Ölçekleri 1/500.000'den daha küçük olan haritalardır. Atlaslar küçük ölçekli haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

Büyük ve Küçük ölçekli haritalar arasındaki fark

 

 

 

Büyük Ölçekli Haritalar

 

 

 

Küçük Ölçekli Haritalar

 

 

 

Paydası küçüktür.

 

 

 

Paydası büyüktür.

 

 

 

Küçültme oranı azdır.

 

 

 

Küçültme oranı fazladır.

 

 

 

Ayrıntısı fazladır.

 

 

 

Ayrıntısı azdır.

 

 

 

Hata oranı azdır.

 

 

 

Hata oranı fazladır.

 

 

 

Daha küçük alanları gösterir.

 

 

 

Daha geniş alanları gösterir.

 

 

 

Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha büyük olur.

 

 

 

Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha küçük olur.

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇEK

 

 

 

Haritadaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, harita uzunluğu ile gerçek uzunluğun birbi­rine oranıdır. Bir haritanın ölçeği iki şeYERYÜZÜNDE YAŞAM

 

 

 

 

 

COĞRAFİ KONUM

 

 

 

 

 

Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu ko­numa coğrafi konum denir. Coğrafi konum, ma­tematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

 

 

 

1- MATEMATİK KONUM

 

 

 

 

 

 

 

Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç pa­raleline (Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenvvich) göre olan konumuna matematik konum denir.

 

 

 

Matematik Koordinatlar

 

 

 

 

 

Paralel ve Özellikleri

 

 

 

 

 

Ekvator'a paralel olarak geçtiği düşünü­len dairelere paralel denir.

 

 

 

Başlangıç paraleli (0°) ve en büyük para­lel dairesi Ekvator'dur.

 

 

 

Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktalarınbirleştirilmesiyle elde edilen ve Dünya'yı

 

 

 

ortasından çevreleyen en geniş paralel dairesine Ekvator denir.

 

 

 

Ekvator'un kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.

 

 

 

Ekvator yıl boyunca gece ile gündüz eşit­liğinin yaşandığı, çizgisel hızın en fazla, yer çeki­minin en az olduğu paralel dairesidir.

 

 

 

Paraleller, Ekvator'dan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizilir.

 

 

 

90 tane Kuzey Yarım Küre'de, 90 tane Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 ta­ne paralel dairesi vardır.

 

 

 

Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kı­salır ve kutuplarda nokta şeklini alır.

 

 

 

 

 

 

 

Bazı paralel dairelerinin özel isimleri var­dır.

 

 

 

0° paraleli

 

 

 

Ekvator

 

 

 

23°27' kuzey paraleli

 

 

 

Yengeç Dönencesi

 

 

 

23°27' güney paraleli

 

 

 

Oğlak Dönencesi

 

 

 

66°33' kuzey paraleli

 

 

 

Kuzey Kutup Dairesi

 

 

 

66°33' güney paraleli

 

 

 

Güney Kutup Dairesi

 

 

 

90° kuzey paraleli

 

 

 

Kuzey Kutup Noktası

 

 

 

90° güney paraleli

 

 

 

Güney Kutup Noktası

 

 

 

 

 

 

 

Birbirini takip eden iki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir ve yaklaşık 111 km'dir.

 

 

 

 

 

Meridyen ve Özellikleri

 

 

 

 

 

Bir kutup noktasından diğer kutup nokta­sına uzanan, Ekvator ve paralelleri dik olarak ke­sen yarım çemberlere meridyen denir. Meridyen­ler, 360° olan Ekvator çemberinin birer derecelik aralıklara ayrılmasıyla oluşturulmuştur.

 

 

 

Başlangıç meridyeni  (0°),  İngiltere'ni başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich Gözlem Evi'nden geçer.

 

 

 

Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, batısında kalan meridyenlere batı meridyenleri denir.

 

 

 

180 tane doğuda, 180 tane batıda olma üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.

 

 

 

Dünya'nın şeklinden dolayı tüm meridyenler kutup noktalarında birleşirler ve birbirlerini kesmezler. Buna bağlı olarak tüm meridyenleri uzunlukları aynıdır.

 

 

 

İki meridyen arasındaki uzaklık, sadece Ekvator üzerinde 111 km'dir. Bu uzaklık, Dürya'nın şeklinden dolayı kutuplara gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sıfır olur.

 

 

 

İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki uzaklık azaldığı hâlde zaman farkı değişmez.

 

 

 

Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Çünkü aynı meridyen üzerindeki bütün noktalar Güneş'in karşısında aynı anda geçerler.

 

 

 

Meridyenler, Dünya üzerindeki herhangi bir yerin matematik konumunun belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca meridyenler yardımıyla; Dünya üzerinde iki yer arasındaki yerel saat farkı da bulunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI

 

 

 

 

 

Kuzey Yarımküre'nin Orta Kuşağı'nda yer alır.

 

 

 

Başlangıç Meridyeni'nin (Greenvvich) doğusundadır.

 

 

 

En kuzeyi (42° Kuzey) ile en güneyi (36° Kuzey) arasındaki kuş uçuşu uzaklık, yak­laşık 666 km'dir (42° - 36°=6° 6x111 =666 km).

 

 

 

En doğusu (45° Doğu) ile en batısı (26° Doğu) arasında, 76 dakikalık zaman farkı vardır(45°-26°= 19° 19x4'=76').

 

 

 

Orta Kuşak'ta yer aldığı için yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.

 

 

 

Kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürürken, güneyden esen rüzgarlarise hava sıcaklığını arttırır.

 

 

 

2- ÖZEL KONUM

 

 

 

 

 

Dünya üzerinde bir yerin veya bir ülkenin kıtalara, okyanuslara, denizlere, işlek ticaretyollarına, boğazlara, kanallara, ekonomik ve siyasi teşkilatlara, komşularına göre konu­mu ile yer şekilleri ve yükselti özellikleri o yerin özel konumunu belirler.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARI

 

 

 

 

 

Üç kıtanın (Asya, Avrupa, Afrika) birbirine en yakın olduğu yerde bulunur.

 

 

 

Üç tarafı denizlerle (Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz) çevrili bir yarımadadır. MarmaraDenizi'ne sahiptir.

 

 

 

Önemli ticaret yollarına ve boğazlara sahiptir (İstanbul ve Çanakkale Boğazları). Bu durum

 

 

 

Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmıştır.

 

 

 

Gelişmiş Avrupa ülkeleri ile zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri arasın­da yer alır.

 

 

 

Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).

 

 

 

Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar.

 

 

 

Sıcaklık ortalamaları batıdan doğuya gidildikçe azalır.

 

 

 

Yer şekillerinin çeşitli olması, farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olur.

 

 

 

Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle, tarihsel ve kültürel bakımdan çok zengindir.

 

 

 

 

 

COĞRAFYA

 

 

 

 

 

Yeryüzünde oluşan olayları, bu olayların nasıl meydana geldiğini, nerelerde dağılım gösterdiğini ve oluşturduğu sonuçların çevresine veinsanlara etkilerini inceleyen bilim dalına coğrafya denir.

 

 

 

 

 

 

 

Coğrafya başlıca iki bölüme ayrılır:                                   

 

 

 

1. Genel coğrafya      2. Yerel coğrafya                                  

 

 

 

 

 

 

 

1. Genel Coğrafya Kendi içinde ikiye ayrılır:

 

 

 

     a)Fiziki Coğrafya: Yeryüzü şekillerini, dünyadaki iklim çeşitleri ve bitki örtüsü çeşitliliğini,  dünyanın şekli ve şeklinin sonuçlarını inceler.

 

 

 

     b)Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: Dünya üzerinde var olan insan topluluklarını, bu insanların çevre ile ilişkilerini, ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca insanı ve ekonomik faaliyetleri inceler.

 

 

 

2. Yerel Coğrafya: Dünya üzerinde herhangi bir alandaki tüm coğrafi olayları birlikte inceler. Bu alan kimi zaman bir ülke, kimi zaman bir bölge olabilir.

 

 

 

 

 

HARİTA BİLGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın tamamının ya da belli bir kısmının kuşbakışı olarak ve belirlenmiş bir ölçek oranında küçültülerek bir düzleme aktarılmış haline harita denir.

 

 

 

Harita çizilirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 

 

 

Haritayı hangi amaç doğrultusunda kullanacağımızı belirlemeliyiz.

 

 

 

Bu amaç doğrultusunda bize uygun olan ölçeği seçmeliyiz.

 

 

 

Haritaya uygun bir isim koymalıyız.

 

 

 

Yönleri düzgün biçimde kullanabilmek için, daima kuzeyi gösterir bir yön oku kullanmalıyız.

 

 

 

Lejand bölümü olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Lejand: Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tablodur.

 

 

 

 

 

 

 

Plan: Plan en ayrıntılı haritalardır. Küçük alanlara ilişkin detaylı bilgi verir. Okullar, alışve­riş merkezleri, parklar plan ile gösterilirler.

 

 

 

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe uymadan kabataslak çizimine denir. Ölçeksiz olduklarından harita değildir. Çoğu zaman bir yerin adresini tarif etmek için kullanılır.

 

 

 

Uyarı: Planlarda ve haritalarda belli bir ölçeğe göre küçültme yapılırken kroki­lerde ölçek yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

HARİTA ÇEŞİTLERİ

 

 

 

 

 

 

 

I. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

 

 

 

Haritalar kullanım amaçlarına göre iki bölüme ayrılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

A)  Genel Haritalar

 

 

 

Toplumun her kesimi tarafından kullanılan haritalardır. Topografya haritaları, atlas haritaları, duvar haritaları, ansiklopedik haritalar, şehir haritaları ve turist haritaları bu gruba girer.

 

 

 

 

 

 

 

1-  Fiziki Haritalar:

 

 

 

Yer şekillerini (dağ, ova, plato, vadi vb.) gösteren haritalardır.

 

 

 

2-  Siyasi ve İdari Haritalar:

 

 

 

Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır. Ülke içindeki il, ilçe, kasa­ba ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara da idari haritalar denir.

 

 

 

3-  Beşeri ve Ekonomik Haritalar:

 

 

 

Nüfus miktarını, dağılışını, yoğunluklarını, göçleri, insanların milliyetlerini, dinlerini, dil­lerini, kültürlerine ait özelliklerin dağılışını gösteren haritalara beşeri haritalar denir. İnsanların ekonomik faaliyetlerini ve bu ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerek­li olan mal ve hizmetlerin dağılışını gösteren haritalara ekonomik haritalar denir.

 

 

 

 

 

 

 

B)  Özel Haritalar

 

 

 

Bu tür haritalar herhangi bir konuyu detaylarıyla gösteren, dolayısıyla uzmanlaşma isteyen haritalardır. Belirli bir alanda uzmanlaşmış kişi ya da kuruluşların özel amaçları için hazırlanmış jeoloji, meteoroloji, toprak, bitki örtüsü gibi haritaları kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

II. Ölçeklerine Göre Haritalar

 

 

 

 

 

 

 

A) Büyük ölçekli Haritalar

 

 

 

Büyük ölçekli haritalarda, yeryüzü şekilleri daha az küçültülerek düzleme aktarıldıkların­dan daha fazla ayrıntı gösterirler.

 

 

 

 

 

 

 

1- Plan: Ölçekleri 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Planların ayrıntı gösterme gücü daha fazladır.

 

 

 

 

 

 

 

2- Topografya haritaları:

 

 

 

Ölçekleri 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

B)  Orta Ölçekli Haritalar

 

 

 

1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen haritalardır. Duvar haritaları orta ölçekli haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

C)  Küçük Ölçekli Haritalar:

 

 

 

Ölçekleri 1/500.000'den daha küçük olan haritalardır. Atlaslar küçük ölçekli haritalardır.

 

 

 

 

 

 

 

Büyük ve Küçük ölçekli haritalar arasındaki fark

 

 

 

Büyük Ölçekli Haritalar

 

 

 

Küçük Ölçekli Haritalar

 

 

 

Paydası küçüktür.

 

 

 

Paydası büyüktür.

 

 

 

Küçültme oranı azdır.

 

 

 

Küçültme oranı fazladır.

 

 

 

Ayrıntısı fazladır.

 

 

 

Ayrıntısı azdır.

 

 

 

Hata oranı azdır.

 

 

 

Hata oranı fazladır.

 

 

 

Daha küçük alanları gösterir.

 

 

 

Daha geniş alanları gösterir.

 

 

 

Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha büyük olur.

 

 

 

Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha küçük olur.

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇEK

 

 

 

Haritadaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, harita uzunluğu ile gerçek uzunluğun birbi­rine oranıdır. Bir haritanın ölçeği iki şe