Karahanlıların Önemli Özellikleri

Karahanlıların Önemli Özellikleri tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

•     İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.
•   Karahanlılar İslamiyeti kabul etmekle bir¬likte Türklük bilincini kaybetmediler ve millî ben¬liklerini korudular.
•   Türkçeyi resmî dil olarak kabul ederek, Türkçenin gelişmesine katkıda bulundular.
•  Türk  - islam kültürünün temellerini atarak, bu alanda ilk yazılı eserleri verdiler.

DEĞERLİ MİRAS
Kaşgarlı Mahmut (1008 -1075)
      İslamiyet'in kabulünden sonraki dönem¬lerde Türkçenin en büyük savunucusu ve Türk milliyetçiliğin ilk temsilcisi olan Kaşgarlı Mahmut, Doğu Türkistan'nın Kaşgar şehrinde doğ¬du.
     Divan-ı Lügâti't - Türk yabancılara Türk¬çeyi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri ara¬sında Bağdat'ta yazılmış bir sözlüktür. Eser, Türk dilini Araplara tanıtmak amacıyla yazıldığından, Arapça olarak kaleme alınmıştır. İçinde pek çok Türkçe deyim, şiir, atasözü yer almaktadır. Türk sözcüğünün kuvvet, güç, kudret anlamı taşıdığını bize bildiren ilk kişi Kaşgarlı Mahmut'tur.