Toprak Yönetimi

Toprak Yönetimi tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Türk İslam devletlerinde toprağın mülkiyeti devlete aitti. Topraklar halka işlemesi için verilir¬di. Toprağı işleyen halk, ekip biçme hakkına sa¬hipti. Tarımsal üretime önem verilmiş, bu düşün¬ceyle birlikte üretimin devamlılığı ve kaliteyi ar¬tırmak için toprağı boş bırakanın elinden alına¬rak başkalarına verilmiştir.
Büyük Selçuklu Devleti'nde toprak, kullanı¬lış amaçlarına göre 4'e ayrılmıştır. Bunlar;
     Hassa arazi: Vergi gelirleri hükümdara ait topraklardır.
     İkta arazi: Gelirleri devlet memurlarına ve savaşta yararlılık gösterenlere maaş karşılığı verilen arazilerdir. İktalar, saraya ait topraklar dışında kalan arazilerdir.
      Mülk arazi: Kişiye ait topraklardır. Bu ara¬ziler alınıp satılabilir ve miras olarak bırakıla¬bilirdi.
       Vakıf arazi: Elde edilen gelirler, sosyal amaçlı hizmet yapan kurumlara ayrılan topraklardır.(cami, medrese, hastane gibi sosyal ku¬rumlar) Bu topraklar, satılamaz ve başkalarına miras bırakılamazdı.
              Hukuk
          Türk-İslam devletlerinde hukuk sistemi iki¬ye ayrılmıştır. Adli işlerde ‘’örfi ve şeri" hukuk ku¬ralları uygulanmıştır. Örfi hukuk kuralları, adet, gelenek, görenek, töre kavramlarını içerir. Şeri hukuk kuralları ise dinsel kurallara göre ortaya konmuştur. Adli işlere kadılar bakmaktaydı. Or¬du mensuplarının davalarına ve büyük davalara ise kadıasker bakmaktaydı.