Dünyada Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

Dünyada-Nüfusun-Yoğun-Olduğu-Yerler tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Ø  Afrika'da Nil Vadisi,   
Ø  Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları,
Ø  Güneydoğu Asya kıyıları (Malezya, En­donezya, Hindistan),
Ø  Avrupa ülkeleri (Fransa, İngiltere, Hollan­da, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, Ma­caristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya).
Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerde iklim şartları elverişli, yeryüzü şekilleri sade, tarım alanları geniş, toprak özellikleri tarıma elverişli, su kaynaklan bol, ulaşım ağı gelişmiştir.

 Dünyada Nüfusun Az Olduğu Yerler
Ø  Dağların yüksek kesimleri,  
Ø  Kuzey ve güney kutup çevreleri,   
Ø  Bataklık alanlar ve engebeli dağlık araziler, 
Ø  Ekvatoral bölgedeki Amazon ve Kongo havzaları gibi sık ormanlık alanlar,
Ø  Asya  Kıtası  içlerindeki  ve  dönenceler çevresindeki çöl ve bozkır alanlarıdır.
Dünyada nüfusun ve ekonomik faaliyet­lerin az olduğu yerler doğal faktörler açısından insan yaşamı için uygun koşullar taşımayan yer­lerdir.
 
   Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Ülkelerden Bazıları               
     Bangladeş,Güney Kore,Hollanda,Belçika,Japonya,  Hindistan,El Salvador,Sri Lanka,İngiltere,Almanya                             
   Nüfus Yoğunluğu Az Olan Bazı Ülkeler
 Moğolistan,Nabibya,Avusturya,Moritanya,Libya,Kanada,Kazakistan,OrtaAfrika,Bolivya,Rusya, 
 
                TÜRKİYE'DE NÜFUS DAĞILIŞI
Ø  Türkiye'de kıyı kesimleri, iklimin elverişli olmasından dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluşturur. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır.
Ø  Kışları çok soğuk geçen yüksek ve engebeli alanlar ile kuraklığın yaygın olduğu kesim­lerde nüfus yoğunluğu azdır.
Türkiye'de Nüfusun Yoğun Olduğu
Kesimler
1.     Çatalca-Kocaeli Bölümü başta olmak üzere Marmara Bölgesi,
2.     Ege Bölümü,
3.     Çukurova ve Akdeniz kıyı kesimi,
4.     Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri,
5.     İç kesimlerde verimli alüvyal ovalar.
 
Türkiye'de Nüfusun Seyrek OlduğuKesimler
1.     Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,
2.     Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek platolar,
3.     Hakkari Bölümü(Doğu Anadolu)
4.     Menteşe Yöresi(Akdeniz)
5.     Teke ve Taşeli platoları(Akdeniz)
6.     Yıldız Dağları Bölümü(Marmara)