HANGİ YÖNETİM DAHA DEMOKRATİK

Hangı-Yonetım-Daha-Demokratık tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

HÂKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ

Monarşi

Oligarşi

Teokrasi

Cumhuriyet

•Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişidetoplanmasıdır.

•   Seçim dışı yöntemler kullanılır.

•   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır.

Bu kişi kral,  prens, padişah, çar olabilir

•   Bu kişinin emirleri tartışılmaksızın kabul edilir.

•   Yasama, yürütme ve yargı yetkileri bu kişinin elindedir. Kimseye hesap vermez.

Geçmişte monarşi ile yönetilen ülkeler; Roma İmparatorluğu, Rusya, İngiltere Osmanlı Devleti, Fransa.

Günümüzde ise Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İngiltere, İspanya, Hollanda, Japonyamonarşik devletlerdir.

•   Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir.

•   Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir.

•   Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir

•   Kral yetkilerini bu meclisten alır

Geçmişte oligarşi(aristokrasi) ile yönetilen ülkeler; Eskiçağ’da Roma

Yunanistan

Günümüzde Cezayir, Irakve Suriye gibi ülkeler oligar­şik devletlerdir

•   Bir ülkedeki siyasal yapılanma, devletin yönetim organları tüm siyasal ilişkilerindinî kurallara göre düzenlenip yürütüldüğü yönetim biçimidir.

Geçmişte teokrasi ile yönetilen ülkeler; Osmanlı Devleti, Emeviler, Abbasiler.

Günümüzde İran, Vatikan, İsrail teokratik devletle­re örnek olarak gösterilebilir.

 

•   İnsanların eşitliğe, seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu yönetim biçimidir.

Yönetim ve güç halkın kendisinin seçtiği kişilere aittir.

Yöneticiler millet tarafından belirli süreler için seçilir.

Kişilerin vazgeçil­mez hak ve hürriyetleri vardır.

•   Yasaların üstünlüğü vardır. Buna herkes uymak zorundadır.

•   Halk memnun olmadığı yöneticileri seçimle değiştirebi­lir

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa,,Kanada demokratik devletlerdir