teknoloji tasarım dersi nedir

Duygu Demirçin tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Teknoloji ve Tasarım

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Teknoloji ve Tasarım Nedir Ne Değildir?

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM  NEDİR?

   Teknoloji, temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülüp hayata geçirilmesidir.Teknoloji hayatın her alanında süreç olarak vardır.İnsanlar teknolojiyi günlük hayatlarını kolaylaştırmak için kullanırlar.Burada insanın yaratıcılığı ve zekası devreye girer.Bilim,sanat,ekonomi; yaratıcılık ve zekayla birleşince ortaya ürün çıkar.

   Tasarım  bir fikri şekil olarak sunma biçimidir.Hayal kurma,akıl yürütme,yaratıcı düşünme ve düşündüklerini uygulayabilme tasarım yapmada önemli süreçlerdir.

    Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen ve birbirleriyle beraber gelişen kavramlardır.Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkinin gelişmesinde yaratıcılık çok önemli bir etkendir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ NEDİR?

   

   2006-2007 eğitim öğretim döneminde   ilköğretim  4,5,6,7,8. sınıflerda okutulan iş eğitimi dersi kaldırılmıştır.İlköğretim 6,7,8. sınıflara teknoloji ve tasarım dersi adı altında yeni bir ders getirilmiştir.

    Bu  yeni dersle ilgili bilgiler ilköğretim teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı ve kılavuzunda açıklanmaktadır.

 

 

 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE ÖĞRENCİLER HERHANGİ BİR DERS KİTABI KULLANACAK MI?

 

   Teknoloji ve tasarım derside öğrenciler herhangi bir ders kitabı yada yardımcı kitap kullanmayacaktır.Kitaplarda yer alan etkinliklerin sorgulanmadan ,hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanmadan uygulanması teknoloji ve tasarım dersi programının amaçları ile çelişmektedir.Öğrenciler etkinliklerini programda yer alnan esaslara göre yapacaklardır.

 

 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL OLARAK YAPISI NASILDIR?

 

    Program  ,  ‘DÜZEN’ , ‘KURGU’   ve   ‘YAPIM’  olmak üzere üç kuşaktan oluşmaktadır. Kuşaklara ait her yıl için ayrı   ‘ODAK NOKTALARI’  bulunmaktadır.Odak noktalarına yönelik kazanımlara ait etkinliklere yer verilmiştir.

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6.SINIF ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

 

   6.sınıfta ilk olarak ‘ düzen  ‘kuşağında  ‘düşünmeye ilk adım’ odak noktası ve bununla ilgili olarak ‘İlk adım’  ve  ‘Düzen oluşturalım’ etkinlikleri vardır.İkinci olarak   ‘ kurgu ‘ kuşağında ‘düşünelim çözelim ‘  odak noktası ve bununla ilgili olarak  ‘düşünelim çözelim’ ve ‘hayallerim çizgide saklı’ etkinlikleri vardır.Üçüncü olarak ‘yapım’ kuşağında ‘nasıl üretelim’ odak noktası ve buna bağlı olarak  ‘bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım’ ve ‘tasarımımı üretiyorum’ etkinlikleri vardır.

 

  TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIF ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

 

      7.sınıfta ilk olarak ‘düzen’ kuşağında  ‘birimden bütüne’ odak noktası ve bununla ilgili olarak birimden bütüne ‘etkinliği vardır.İkinci olarak ‘kurgu’ kuşağında  ‘düşüncelerimizdeki değişim ve gelişim’ odak noktasına bağlı olarak ‘hayallerimdeki değişim ve gelişim’ etkinliği vardır.Üçüncü olarak  ‘yapım’ kuşağında  ‘üretiyoruz’ odak noktasına bağlı olarak ‘üretiyorum’ etkinliği bulunmaktadır.

 

  TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 8. SINIF ETKİNLİKLERİ  NELERDİR?

       8.sınıfta ilk önce  ‘düzen ‘ kuşağında ‘bütünde farklılık oluşturalım’ odak noktasına bağlı olarak ‘bütünde farklılık’ etkinliği vardır.İkinci olarak ‘kurgu’ kuşağında ‘düşüncelerimizi koruyalım’ odak noktasında ‘düşüncelerimizi nasıl koruyalım ?’ etkinliği vardır.Üçüncü olarak ‘yapım’ kuşağında ‘üretelim tanıtalım’ odak noktasına bağlı olarak ‘nasıl tanıtalım?’ etkinliği bulunmaktadır.

 

 KUŞAK NEDİR?

 

     Birbiriyle ilişkili odak noktalarının,beceri kavram ve değerlerinin bir bütün olarak görülebildiği yapılardır.

 

 

ODAK NOKTASI NEDİR? 

 

  Aynı kuşağın farklı sınıflarda sınıf seviyelerine göre değişiklik gösteren ilgili kavram ve becerilerin bir arada verildiği anlamlı bütünlerdir.

 

KAZANIM NEDİR?

 

 Öğrencinin öğrenme süreci içerisinde planlanmış yaşantılar yoluyla edinmesi beklenen bilgi,beceri ve tutumlardır.

 

 

 

 ETKİNLİK NEDİR?

 

 Her kuşak için belirlenmiş odak noktalarına yönelik yapılacak sınıf,grup ve bireysel çalışmalardır.

 

  

DÜZEN KUŞAĞINDA NELER ÖĞRETİLECEKTİR?

    Düşünmeye İlk Adım

    Nesneye değişik biçimler verir.Verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder.Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder.Nesnelerin direncini arttıracak biçimler bulur.Tekrar olayının farkına varır.Doğadan yaşamdan ve kendinden ritme örnekler verir.

Ritmin anlatım gücünü sorgular.Soru sormanın neden sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olduğunu anlar.Doğayı yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirmeyi öğrenir.

      

    Kullanacağı hazır birimi belirler.Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin deneme,arama çalışmaları yapar.Oluşturacağı bütüne yönelik uygun birleştirme yöntemine karar verir.Belirlediği birimden bir düzen oluşturur.Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik,görsel ve teknolojik değerleri fark eder.

  

KURGU KUŞAĞINDA  NELER ÖĞRETİLECEKTİR?

  Düzen kuşağında yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde atılan temeller üzerine yaratıcı düşüncelerini yapılandırırlar.

  Merak ettikleri,değiştirmeyi ,geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündükleri konulardaki çözüme yönelik fikirlerini çizerek somutlaştırırlar.

  Düşündüklerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

 

 

YAPIM KUŞAĞINDA NELER ÖĞRETİLECEKTİR?

 

    Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini, somut bir ürünle ortaya koyarlar.

    Çevrelerindeki oluşumları gözleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.

    Tasarım sürecini , sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.

    Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

    Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

 

 

 

İNOVASYON NEDİR?

 

    Yenilik,buluş gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsada bu sözcükler tam anlamını karşılamaya yeterli olmuyor.İnovasyon daha önce kimsenin aklına gelmemiş olanı hayal edip bunu hayata geçirip,uygulayıp,pazarlanabilir hale getirmektir.

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE DEĞERLENDİME NASIL YAPILACAK?

 

    Yazılı ve sözlü sınav yoktur.Öğrenciler yıl içinde yaptıkları etkinliklerden,gözlenen performanslarından,ürün dosyalarından,.görüşmelerden değerlendirilecektir.

     Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;

     -Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği

     -Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği

     -Ne kadar özgüvene sahip olduğu

     -Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği 

     -Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği

 

gözlemlenir.

 

ÜRÜN DOSYASI NEDİR?

 

   Yıl içinde yaptıkları çalışmalardan en beğendiklerini koydukları dosyadır.Öğrenci ürün dosyasına yaptığı bütün çalışmaları koymak zorunda değildir.En beğendiklerini (bir tane bile olsa) koymalıdır.

 

VELİLERDEN BEKLENTİLER NELERDİR?

 

    Programın temel beklentisi,toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirecek bireyler yetiştirmektir.Velilerin  teknoloji ve tasarım dersine bakışı bu noktadan hareketle olmalıdır.Öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine giden yol buradan geçmektedir

     Velilerden beklentiler;

  1-Öğrencilerin tasarım sırasında ortaya koyduğu fikirleri olumlu yönde desteklemeli, onların düşüncelerini kısıtlamamalıdırlar.

  2-Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığını unutmamalıdırlar.

  3-Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem,inceleme,araştırma ve görüşmelerin yapılmasına yardımcı olmalıdırlar.

  4-Yıl sonunda yapılacak teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşıp desteklemelidirler.