Teknoloji Ve Tasarım Dersinin Amaçları

beşiktaşlı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Teknoloji ve Tasarım

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin; 

 

1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları, 

 

2. çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, 

 

3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri, 

 

4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri, 

 

5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları, 

 

6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri, 

 

7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları, 

 

8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları, 

 

9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları, 

 

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri, 

 

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. 

 

Programın Vizyonu 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 

 

Programın Yapısı 

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir. 

 

 

Programda Yeralan Kuşaklar; 

Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 

“Düzen” kuşağında öğrenciler; 

+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. 

+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. 

+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. 

+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. 

+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. 

+Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar. 

 

“Düzen” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı; 

 

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünmeye İlk Adım” 

7. Sınıfın Odak Noktası: “Birimden Bütüne” 

8. Sınıfın Odak Noktası: “Bütünde Farklılık Oluşturalım” 

 

“Kurgu” kuşağında öğrenciler; 

+Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. 

+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar. 

+Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. 

+Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler. 

 

“Kurgu” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı; 

 

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünelim Çözelim” 

7. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim” 

8. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizi Koruyalım” 

 

“Yapım” kuşağında öğrenciler; 

+Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. 

+Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. 

+Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. 

+Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. 

 

+Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar. 

 

“Yapım” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı; 

 

6. Sınıfın Odak Noktası: “Nasıl Üretelim?” 

7. Sınıfın Odak Noktası: “Üretiyoruz” 

8. Sınıfın Odak Noktası: “Üretelim Tanıtalım”