Trafik ve İlk Yardım Ders Notları

Mustafa Avcı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Trafik ve İlk Yardım

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Trafik ve İlk Yardım Ders NotlarıUlaşım, insanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir. başlıca ulaşım yolları 1. kara yolları ülkemizde en yaygın olan ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının % 70'i, yolcu taşımacılığının da %90'ı karayolu ile yapılmaktadır


ULAŞIM
Türkiyede ulaşımı Etkileyen Etmenler
Yer şekilleri : Türkiyede dağ sıraları doğu-batı uzanışlı olduğundan yolların doğrultusu da aynıdır. Kuzey-Güney yönlü ulaşım ancak geçitlerle  sağlanmaktadır.

İklim : Özellikle yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadoluda yoğun kar yağışı ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması ulaşımı olumsuz etkiler.

Ekonomik Koşullar : Ulaşımın gelişmesini engelleyen etmenlerden birisi de yol yapım giderleridir. Ayrıca yol, tünel,
köprü yapımında çalışacak teknik elemanlar da yetersizdir.

Ulaşım Türleri

Kara Ulaşımı : Türkiye özel konumu nedeniyle Asya ve Avrupayı birbirine bağlayan ana yollar üzerinde yer almaktadır. Türkiyede kara ulaşımı karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır.

Karayolu : Karayolu ulaşımının önem kazanması ve gelişmesi 1950li yıllarda başlamıştır. Karayolu ulaşımındaki gelişmeler özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. Bu gelişme karayolu taşımacılığının daha hızlı olmasına ve en ücra yerlere karayolu ile ulaşım olanağının bulunmasına bağlıdır.

Demiryolu : Ülkemizdeki ilk demiryolları Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna daha fazla önem verilmiş ve demiryolları ulusallaştırılmıştır. Demiryolu hem önemli kentleri birbirine bağlaması hem de Anadolu’yu çevreleyen denizlerle bağlantıyı sağlaması nedeniyle büyük önem taşır. Ancak ülkemizde demiryolu
taşımacılığı yavaş olması nedeniyle karayolu taşımacılığı ile rekabet edemez.

Türkiyede en yaygın olarak kullanılan ulaşım yolu karayollarıdır. Nedeni karayollarının en ücra yerlere kadar ulaşması ve ulaşımın daha hızlı yapılabilmesidir.

Hava Ulaşımı : Türkiyede sivil havacılık 1933ten sonra gelişmeye başlamıştır. Diğer ulaşım türlerine göre daha hızlıdır. Havayolu ile her yere ulaşılamadığından ekonomik değildir. Birçok ülkeye uçak seferleri bulunmasına karşın, hava ulaşımı yeterince gelişmemiştir.


Deniz ulaşımı: Türkiye denizlerle çevrili bir yarımada özelliği taşımaktadır. Bu nedenle denizyolu ulaşımı bakımından elverişli koşullara sahiptir. Deniz taşımacılığı demiryolu ulaşımı gibi ekonomik bir taşımacılıktır. Son yıllarda deniz ticaret filomuzun deniz ticaretindeki payı % 30a ulaşmıştır.
Önemli Limanlar : Bir kıyı kentinin liman olarak gelişmesi ardelinin büyüklüğüne, bölgedeki ürünlerin zenginliğine ve ardeli ile olan ulaşım kolaylığına bağlıdır. Önemli liman kentlerimiz, Mersin, İstanbul, İzmir,
İzmit, İskenderun, Trabzon, Zonguldak, Bandırma ve Antalya’dır.


TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Otobüslere binmeden önce, eğer hattında sürekli araba çalışıyorsa, tamamı dolu bir araca binmek için kapılarını yumruklamamalıyız, seyrekse bile daha sabırlı davranıp araç içinde yerimizi almalıyız.

Çok dolu bir aracın içindeyken olabilecek en iyi şekilde yerden istifade etmeliyiz, sırtımızda çanta varsa bacak aramıza alıp yolcuların daha rahat yolculuk etmesini sağlayabiliriz.

Çok yüksek sesli müzik dinlenen  otobüslere binmemeliyiz, bu hem sağlımızı  hem de yolcuların keyfini bozabilmektedir.

Cep telefonu ile seyir halinde görüşülmesinin yasak olduğu araçlarda görüşmemeli, görüşmeye açık ortamlarda ise alçak sesle konuşmayı, ya da daha sonra aramayı tercih etmeliyiz.

Çiğnen sakız , şeker v.b maddeleri tutacak demirlere, düğmelere, ızgaralara tıkamamalı ineceğimiz duraktaki bir çöp kutusuna atmayı tercih etmeliyiz.

Yaşlı, çocuklu, engelli, hamile vatandaşlarımıza her zaman binerken öncelik, seyir halinde oturacak yer ve inerken varsa yüklerine, engelliyse engel durumuna göre yardımcı olmalıyız.

Gazete v.b basılı materyalleri gelişi güzel koltuk arası, üstü veya yere atarak gitmemeliyiz.

Vapur, tekne gibi ulaşım araçlarında sigaralarımızı denizde değil mümkünse içindeki çöp tenekelerinde söndürmeli ve içine atmalıyız.

Metro - Otobüs - Tramvay v.b duraklı araçlarda inilecek duraktan önce hazırlığımızı yapıp zamanında araçtan inmeliyiz.

Otobüslerde dur ikazına basmadan inilecek durağa gelindiğinde şöföre " Kapıyı açsana" gibi bir davranışta bulunmamalıyız

YOLCULARIN TRAFİKTE UYMASI GEREKEN KURALLAR 


Trafik ortamında sürücü, yaya ya da yolcu olarak bulunabiliriz. Bunlar arasında en önemlisi sürücülerdir sanılsa da, aslında tümünün bulundukları ortamda az ya da çok değişen görevleri, sorumlulukları vardır. Bunların hepsi kendileri ve trafik çevresini paylaştıkları kişiler için çok önem taşır. Yolcu olarak trafikte bulunan kişilerden beklenen en temel konu, davranışlarının sürücünün araç kullanmasını güçleştirmemesine özen göstermeleridir.

1-Bir toplu taşım aracında belirlenen  duraklar dışında inip binmek için  sürücüye ısrar etmemek, Toplu taşıma araçlara ait duraklarda inmeliyiz.
2-Araç içinde yalnızca yolculara ayrılan yerleri kullanmalıyız.Araçların kasalarında,yüklerin üzerinde yolculuk yapmamalıyız.
3-Toplu taşıma araçlarına   fazla yük, bagajla binmemek, tehlikeli madde taşımamak.
4-Durakta beklerken sıraya uymak, diğer yolcuların haklarına saygılı olmak,
5- Yolcu 4925 sayılı karayolları yolcu taşıma kanunun belirttiği gibi mutlaka bilet   almalıyız.
6- Sürücüyü araç kullanırken sorularla ya da sohbetle meşgul etmemeliyiz.
7-Araç içinde   yüksek sesle konuşmamalıyız.
8-Toplu taşıma araçların koltuklarına yazı yazmamalıyız yırtmamalıyız.
9-Toplu taşıma araçlarında kabuklu yiyecekler yememeliyiz.
10-Yolculuk  bitene  kadar biletimizi saklamalıyız.
11-Toplu Taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlememeliyiz.
12-Yolculuk sırasında ayakkabılarımızı çıkartmamalıyız.
13-Yolculuk sırasında çok ağır kokulu yiyecek yememeliyiz.
14-Yolculuk sırasında tanımadığımız kişilerden içecek bir şey almamalıyız.
15-Araç içinde kavga etmemeliyiz.
16-Ön koltukta 10 yaşını doldurmamış çocuklar,  taşıtın ön koltuğunda yolculuk yapmamalı.
17-Okul servislerinde öğrenciler emniyet kemerlerini takmalı.
18-Otomobil, minibüs ve otobüslerin ön koltuklarında oturan yolcular emniyet kemeri takmalı.
19-Toplu taşıma aracın ön kapıdan binmek arka kapıdan inmek.
20-Yolun sağından inmek .
21-Ön koltuklara yaşlı savaş gazileri,hamile,özürlülere yer vermeliyiz.
22-Ayakta yolculuk etmemeliyiz.
23-Araç durmada kapıdan aşağıya inmemeliyiz.
 24-Taşıtlarda  kapıya yaslanmamalı ve pencereden ,kapıdan kollar başlar çıkartılmamalıdır.Toplu taşıma araçlarında ilk basamakta bulunmamalıyız.
25-Toplu taşıma araçlarına binerken biletimiz veya paramızı önceden hazırlamalıyız.
26-Taşıttan inince hemen koşmamalı, indiğimiz taşıt uzaklaşmadan karşıya geçmemeliyiz.Hemen araçtan inince aracının önünden arkasından geçmemeliyiz.
27- Yolculuk sırasında sürücü tarafından kapıları açık  biçimde  aracın kullanılmasına izin verilmemeli.
28-Yolcular araç içi güvenlik amacıyla konmuş kurallara uymalı, cep telefonu ve benzeri elektronik araçları yolculuk boyunca kapalı tutmalıdır.
29-Metro gibi araçların biniş peronlarındaki sarı çizgiyi geçmemeliyiz.
30-Emniyet kemeri yolculuk sırasında araç içinde takılı olmalıdır.

İLK YARDIM
İlk  yardımda amaç ;
*Yaralının hayatını kurtarmak,
*Yaralının durumunu koruyarak daha kötü olmasını önlemek,
*Sakatlıkları önlemektir.
        Bir trafik kazası ile karşılaşıldığında ;
1-Panik yapmadan,sakin bir şekilde  112 Acil Yardım Merkezini  aramalıyız.
2-Kazada yaralananlara dokunmadan ilk yardım eğitimi almış kişilerin gelmesini beklemeliyiz. Yaralılara yanlış  müdahale sakatlık  yada ölüme yol açabilir.

BAZI TRAFİK İŞARETLERİ VE ANLAMLARI