Trafik Dersi Genel Amacı Özel amacı

fetullah tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Trafik ve İlk Yardım

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 1. Trafikle doğrudan ilgili birimleri tanır.

 

  2. Trafiğin düzenli ve güvenli akışının kendisi ve başkalarının can güvenliği için önemli olduğunu kavrar.

 

  3. Trafik kazalarının bilgisizlik, dikkatsizlik ve sorumsuzluktan kaynaklandığını kavrar.

 

  4. Trafik kurallarına uymaması hâlinde karşılaşabileceği tehlikeleri kavrar.

 

  5. Trafikle ilgili terimleri kavrar.

 

  6. İlk yardımın önemini kavrar.

 

  7. Trafikle ilgili temel kurallara uyma alışkanlığı kazanır.

 

ÖZEL AMAÇLAR

 

  1. Trafikle ilgili kuruluşları tanır.

 

  2. Trafikle ilgili temel kavramların anlamını bilir.

 

  3. Trafikle ilgili kavramları ayırt eder.

 

  4. Taşıtları birbirinden ayıran özellikleri bilir.

 

  5. Kara yolu ile ilgili kavramların anlamını bilir.

 

  6. Trafik levhalarını tanır.

 

  7. Trafik işaret ve levhalarını bilir.

 

  8. Trafik işaret ve levhalarını korumayı bilir.

 

  9. Kara yolunda uyulacak önceliklerin sırasını bilir.

 

10. Yayaların trafikte uyması gereken kuralları bilir.

 

11. Karşıya güvenli geçiş yapar.

 

12. Duraklarda uyulması gereken görgü kurallarını bilir.

 

13. Emniyet kemeri kullanmanın önemini bilir.

 

14. Trafik kazalarının nedenlerini bilir.

 

15. Kaza durumunda yapılması gerekenleri bilir.

 

16. Bisiklet sürücüsünün uyması gereken kuralları bilir.

 

17. İlk yardımın anlamını bilir.

 

18. İlk yardım çantasında bulunan araç gereçlerin kullanımını bilir.

 

19. Solunumun durması hâlinde yapılması gerekenleri bilir.

 

20. Yaralanmalarda kanamayı durdurma yollarını bilir.

 

21. Basit yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

22. Basit yaralanmalarda ilk yardım yapar.

 

23. Burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

24. Burun kanamalarında ilk yardım yapar.

 

25. Burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

26. Burkulmalarda ilk yardım yapar.

 

27. Arı sokmasında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

28. Arı sokmasında ilk yardım yapar.

 

29. Hafif yanıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

30. Hafif yanıklarda ilk yardım yapar.

 

31. Hayvan ısırmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.

 

32. Güneş yanıklarında yapılan ilk yardım uygulamalarını bilir.