12. sınıf Türk edebiyatı dönem ödevi konuları

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Proje ve Dönem Ödevleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

1.Cumhuriyet Dönemi  Başlıca Edebiyat Dergileri

 

 

2.Yedi Meşaleciler’in Hayatı –Edebiyat(Sanat) Anlayışları-Eserleri (Herhangi bir şair verilebilir.)

 

Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfü Bahşi,

Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray

 

3.İkinci Yeni Akımının Genel Özellikleri Ve Belli Başlı Şairleri

   İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan  

 

4.A.Hamdi Tanpınar-Eser İnceleme

 

5.Sait Faik Abasıyanık –Eser İnceleme

 

6.Garip Akımı’nın Sanat Anlayışı ve Temsilcileri (O.Veli,M.Cevdet ,O.Rifat)

 

7.Orhan Veli ve İstanbul

 

8.C.Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde  Ölüm-Yaşam Teması

 

9.Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk ve Allah Adlı Eserinde Çocuk Teması

 

10.Nurullah Ataç’ın Denemeciliği

 

11.Yaşar Kemal’in Hayatı-Eserleri ve Dil Anlayışı

 

12.Necip Fazıl’ın Hayatı-Bir Adam Yaratmak Adlı Kitabından Hareketle Ahlak Anlayışı

 

13.Haldun Taner’in Tiyatroculuğu

 

14.Cahit Külebi Hayatı-eserleri –Edebi Kişiliği

 

15.Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu

 

16.Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Köy Teması

 

17.Atatürk ilke Ve İnkılaplarının Cumhuriyet Dönemi Edebiyata Yansıması

 

18.Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Edebi Akımlar

 

19.Cumhuriyet Dönemi Kadın Yazar ve Şairlerimiz

 

20.Cumhuriyet Dönemi Hikayeciliği’nin Genel Çizgileri

 

21.Sosyal Gerçekçilik Akımı

 

22.Dönem Yazarlarının (Roman) İncelenmesi