2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ankara Sosyal Bilgiler Dersi İl Zümre Toplantısı

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Zümre Toplantı Tutanakları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TC

ANKARA VALİLİĞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM İL/İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI

TOPLANTISI

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

1. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı İl zümre raporları incelenerek hangi konular üzerinde ilerleme ve gelişmelerin sağlandığı konuşuldu.

2. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersine bu sene ilk defa girildiği, 5. Sınıf müfredat konularının daha önceki yıllarda 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ile benzerlikler gösterdiği birçok konun aynı olduğu, Ayrıca 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinin 6 ve 7. Sınıf  Sosyal Bilgiler müferedatı ile 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  derslerinin karması-özeti olduğu konuşuldu.

 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatında değişiklikler olduğu tespit edildi. Tüm bu yeniliklere rağmen 7. Sınıf ders kitabı içeriğini karmaşıklığı, Tarih konularında kronoloji ile  uyumsuzluk olduğu. 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının ders saatinin düşürülmesine rağmen içeriğinin  değiştirilmediği, Vatandaşlık ve Demokrasi konularının hala kitap içeriğinde olduğu vurgulandı.

3.Öğrenme ve Öğretim metot ve teknikleri ile etkinlik örnekleri paylaşıldı. Aygün Bıyıksız aygunhoca.com isimli Sosyal bilimler sitesinin kaynak niteliğinde olduğunu vurguladı. Düz ve monoton anlatım yerine Teknolojik araçlardan yararlanılması, projeksiyon cihazının etkin bir biçimde kulanılması, video gösterimi, drama ve tiyatronun etkinliği üzerinde duruldu.

Sağlıklı bir ölçe değerlendirme için soru tipinin artırılması, çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma, ve kısa cevaplı klasik sorularda yer verilmesi gerektiği vurgulandı.

4. a)Akıllı Tahta Kullanımı

    b) Powerpoint Sunu hazırlama

    c)Flash Uygulmaları

    d)Drama Semineri

    e)Tiyatro Semineri

    f) Word ve Exel

alanlarında hizmetiçi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinin faydalı olabileceği vurgulandı.

5. Ders araç ve materyallerinin uygalnmasında sınıfların çok kalabalık oluşu, gerekli teknoloji alt yapının olmayışı yada eksik ve sorunlu oluşu temel olarak zorluklara yol açsada genelde uygalamada çok ciddi zorluklarla karşılaşılmadığı ve büyük ölçüde uygulandığı tespit edilmiştir.

6. Ders saatinin yetersiz kaldığı artırlması gerektiği. Özellikle Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders saatinin 2 saat oluşu müfredatı uygulamada çok ciddi sıkıntılara yol açtığı belirtildi

Performans ve Proje ödevlerinin amaçlandığı gibi uygulanamdığı gereksiz kağıt israfına neden olduğu birçok ödevi velilerin hazırlandığı yada öğrencinin ödevi herhangi bir yerden çıktı olarak aldığı tespit edildi. Bu nedenle performans ve proje ödevlerinin öğrencinin seviyesine göre verilmesi kararlaştırıldı

7. İlçe Zümre Başkanlarınca SBS sınavının bu sene son kez yapıldığı vurgulandı. Ankara il olarak SBS sınavlarında başarılı olduğu Türkiye ortalamasının üstünde bir başarı yakaladığı vurgulandı.

8. İlçe Zümre Başkanlarınca, Sosyal Bilgiler Pursaklar İlçe Zümre Başkanı Ayyıldız Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün Bıyıksız Ankara İl Zümre Başkanı olarak oybirliği ile seçildi.

Başarılı bir eğitim öğretim temennisi ile toplantıya son verildi.